กิจกรรม

Loading กิจกรรม

ประกวดงานเขียนเยาวชน สถาบันธรรมวรรณศิลป์ ประจำปี ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑๐

โดยหน่วยงาน: สถาบันธรรมวรรณศิลป์

สถาบันธรรมวรรณศิลป์ ขอเชิญเยาวชนไทย อายุ ๑๕ – ๒๐ ปี ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดงานเขียนเยาวชน สถาบันธรรมวรรณศิลป์ ประจำปี ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑๐ หัวข้อ “คุณค่าของชีวิต” ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวม ๑๖,๐๐๐ บาท

วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมเยาวชนได้พัฒนาศักยภาพด้านวรรณศิลป์ อย่างสร้างสรรค์เชิงคุณธรรม
2. เพื่อส่งเสริมเยาวชนได้ใคร่ครวญถึงคุณค่าและความหมายชีวิต
3. เพื่อส่งเสริมความคิด เขียน อ่าน ของเยาวชนอย่างมีกำลังใจและพื้นที่ฝึกฝน
4. เพื่อส่งเสริมให้เกิดงานเขียนที่มีคุณลักษณะทางธรรมวรรณศิลป์จากเยาวชน
5. เพื่อส่งเสริมทัศนคติที่เหมาะสมแก่เยาวชนและสังคม

ผู้มีสิทธิส่งผลงาน
เยาวชนไทย อายุ ๑๕ ถึง ๒๐ ปี ไม่จำกัดการศึกษาและศาสนา

กติกาการส่งผลงาน
ผลงานประเภท เรื่องสั้น ตั้งชื่อเรื่องที่ไม่ซ้ำกับหัวข้อการประกวด ความยาว ๒ ถึง ๗ หน้ากระดาษเอสี่ ขนาดอักษร ๑๖ พอยต์ ส่งผลงานเป็นไฟล์ .doc หรือ .docx เขียนผลงานด้วยตัวเองเท่านั้น และส่งได้เพียงผลงานเดียว
ผลงานไม่เคยเผยแพร่ ไม่คัดลอกผลงานผู้อื่น และไม่เคยได้รับรางวัลที่อื่น

กลุ่มเป้าหมาย

ม.ต้น, ม.ปลาย/อาชีวะ, อุดมศึกษา

ระยะทำกิจกรรม

ปิดรับผลงาน ไม่เกิน วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๒๓.๕๙ น.

วันที่เปิด/ปิดรับสมัคร

ปิดรับผลงาน ไม่เกิน วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๒๓.๕๙ น.

จำนวนคนรับสมัคร

ไม่จำกัดจำนวน

สถานที่

สมัครออนไลน์และส่งผลงาน

ที่อยู่

แผนที่

-

ช่องทางติดต่อ / สมัคร

เข้าสู่เว็บไซต์กิจกรรม

Facebook

ติดต่อสอบถาม อีเมล dhammaliterary@gmail.com

หมายเหตุ

ไม่เสียค่าใช้จ่าย

Calendar powered by ปฏิทินกิจกรรม