กิจกรรม

Loading กิจกรรม

รับสมัคร STAFF ค่ายเยาวชน

โดยหน่วยงาน: สถาบันไทเลยเพื่อการพัฒนา

ขอชวนเยาวชนที่สนใจมาเป็น STAFF ค่ายเยาวชน ที่กำลังศึกษาในมหาวิทยาลัย หรือจบการศึกษาแล้ว ทุกสาขา

สนใจอยากเรียนรู้ประสบการณ์ใหม่ๆ จากการทำงานค่าย และกิจกรรมพัฒนาเยาวชน สามารถสมัครมาเป็น STAFF ได้มากกว่า 3 ค่าย อาทิ Admin สื่อ สวัสดิการ ตัดต่อวีดิโอ บันทึกข้อมูล พี่เลี้ยงกลุ่มน้องๆ ถ่ายภาพ ผู้ช่วยวิทยากร

เมื่อผ่าน 3 ค่ายขึ้นไป น้องๆ จะได้รับประกาศนียบัตรรับรองการทำงาน

เข้าสู่เว็บไซต์กิจกรรม

วันที่เริ่ม - สิ้นสุดกิจกรรม

1 มิถุนายน 2018 - 1 มกราคม

กลุ่มเป้าหมาย

อุดมศึกษา

ระยะทำกิจกรรม

ตามที่ทางค่ายเป็นผู้กำหนด

วันที่เปิด/ปิดรับสมัคร

ปิดรับสมัคร 30 พฤษภาคม 2561

จำนวนคนรับสมัคร

ไม่จำกัดจำนวน

สถานที่

-

ที่อยู่

แผนที่

-

ค่าตอบแทน(ฝึกงาน)

มีค่าเบี้ยเลี้ยงให้ ตามวันเวลาที่ร่วมกันทำงาน

ช่องทางติดต่อ

089-1450033

หมายเหตุ

-

Calendar powered by ปฏิทินกิจกรรม