กิจกรรม

Loading กิจกรรม

กิจกรรมพารู้พาเล่น เกาะเกร็ด จ.นนทบุรี

โดยหน่วยงาน: พารู้พาเล่น by Nature Camp

กิจกรรม นั่งเรือวนรอบเกาะเกร็ด ฟังบรรยายบนเรือ แวะเรียนรู้ชุมชนชาวไทยเชื้อสายมอญ ชาวไทยพุทธ ชาวไทยมุสลิม ทำผ้าบาติก ทำขนมไทย-ขนมฝอยทอง ปั้นหม้อดิน แกะสลักหม้อดิน เดินเที่ยวชมตลาดเกาะเกร็ด ฯลฯ

วันเสาร์ที่ 29 มิถุนายน 2562 เริ่มเวลา 08.00 น. สิ้นสุดเวลา 15.00 น.
สถานที่ เกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

การสมัครร่วมกิจกรรม

ให้คลิก “ส่งข้อความ” ถึง Admin เพจ พารู้พาเล่น by Nature Camp
โดยแจ้งข้อมูลต่างๆ ดังนี้

  • แจ้งชื่อกิจกรรม และวันที่จัดกิจกรรม
  • แจ้งชื่อผู้ประสานงาน และโทรศัพท์ ที่ติดต่อได้สะดวก
  • แจ้งจำนวนผู้ร่วมกิจกรรม ผู้ใหญ่กี่คน เด็กกี่คน และอายุของเด็ก
  • หลังจากนั้น จะส่งข้อมูลการโอนค่าสมัคร และการติดต่อประสานงานต่างๆ ให้ทราบต่อไป

กลุ่มเป้าหมาย

ประถมต้น, ประถมปลาย, ม.ต้น, ม.ปลาย/อาชีวะ

ระยะทำกิจกรรม

29 มิถุนายน 2562

จำนวนคนรับสมัคร

รับสมัครจำนวน : 20 ครอบครัว (ประมาณ 50 คน)

สถานที่

เกาะเกร็ด

ที่อยู่

อ.ปากเกร็ด, นนทบุรี Thailand

แผนที่

Google Map

ช่องทางติดต่อ / สมัคร

Facebook

หมายเหตุ

มีค่าสมัครร่วมกิจกรรม