กิจกรรม

Loading กิจกรรม

โครงการเด็กเยาวชนสร้างเสริมสุขภาพ “สร้างสุข สนุก สร้างสรรค์”

โดยหน่วยงาน: โคราชเดิ่นยิ้ม

เปิดรับไอเดียสนับสนุน Project เพื่อสร้างสรรค์กิจกรรมส่งเสริมชุมชน ให้เกิด “พื้นที่และสื่อสร้างสรรค์ ภูมิปัญญามีชีวิต สื่อพื้นบ้าน กิจกรรมเพื่อการเรียนรู้ และสร้างการเปลี่ยนแปลง”  เริ่ม Project เดือนกรกฎาคม 2562 – เดือนเมษายน 2563

ไอเดีย Project “สร้างสุข สนุก สร้างสรรค์” 

  • เปลี่ยนเสี่ยงให้ปลอดภัย
  • ขยับ 4 มุมเมือง “ปลุกเมืองโคราช”
  • ภูมิปัญญามีชีวิตแหล่งเรียนรู้
  • สื่อสร้างสุข “สร้างการเรียนรู้”
  • นักสื่อสารรู้เท่าทันสื่อ
  • กิจกรรมสร้างสุข “กิน อ่าน เล่น”
ส่ง Idea Project ได้ตั้งแต่บัดนี้ – 30 มิถุนายน 2562
อัพโหลดฟอร์มการเขียน (ไอเดีย) ได้ที่ –> Facebook : โคราชเดิ่นยิ้ม
หรือส่งมาทางอีเมล –> worawut_alex@hotmail.com

 

กลุ่มเป้าหมาย

ม.ต้น, ม.ปลาย/อาชีวะ, อุดมศึกษา

ระยะทำกิจกรรม

เดือนกรกฎาคม 2562 - เดือนเมษายน 2563

วันที่เปิด/ปิดรับสมัคร

ตั้งแต่บัดนี้ - 30 มิถุนายน 2562

จำนวนคนรับสมัคร

ไม่จำกัดจำนวน

ที่อยู่

แผนที่

-

ช่องทางติดต่อ / สมัคร

Facebook

098-263-2548