กิจกรรม

Loading กิจกรรม

กิจกรรมศูนย์การเรียนรู้ตำบลกระแชง จ.พระนครศรีอยุธยา

โดยหน่วยงาน: ศูนย์การเรียนรู้ตำบลกระแชง

ศูนย์การเรียนรู้ตำบลกระแชง อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา ชุมชนเล็ก ๆ ริมแม่น้ำน้อย ที่คนในชุมชนนำสิ่งที่มีอยู่รอบตัวมาใช้ให้เกิดประโยชน์ เช่น การนำผักตบชวาที่ลอยอยู่เต็มแม่น้ำหลังบ้านมาทำเป็นหมวก กระเป๋า ตะกร้า มีการเลี้ยงไก่ เก็บไข่มาทำอาหาร ปลูกสวนผลไม้แบบผสมผสานและกินได้ตลอดทั้งปี ไม่ว่าจะเป็นกล้วย มะม่วง เมล่อน มะนาว และยังมีโรงเห็ดที่ปลูกแบบเกษตรอินทรีย์ ที่น้อง ๆ จะต้องตื่นเต้นกับดอกเห็ดนางฟ้าภูฐาน แถมยังมีการเพาะเลี้ยงจิ้งหรีดในชุมชนที่น้อง ๆ ทุกคนจะได้ลองชิมเมนูจากจิ้งหรีดที่สุดแสนอร่อย อย่างจิ้งหรีดทอดกรอบ แถมยังมีกิจกรรมสนุกสนานมากมายสไตล์ชุมชนรอน้อง ๆ อยู่ที่บ้านกระแชงแห่งนี้

กิจกรรมในชุมชน
  • DIY ผักตบชวา
  • เรียนรู้สวนผลไม้ผสมผสาน
  • ทำนาสาธิต
  • ตกปลา
  • ชมเล้าไก่ เก็บไข่สด
  • เพาะเห็ดนางฟ้า
  • ปั้นดิน
  • เรียนรู้การเลี้ยงจิ้งหรีด
  • ทำเมนูพื้นบ้าน
  • นั่งเรือชมแม่น้ำ (นั่งเรือได้แค่ช่วง 17.00 -18.00)

กิจกรรม : ตลอดทั้งปี

ติดต่อชุมชน
ศูนย์การเรียนรู้ ต.กระแชง
ผู้ใหญ่ราตรี แก้วพูนศรี โทร. 098-343-7940

กลุ่มเป้าหมาย

ประถมต้น, ประถมปลาย, ม.ต้น

ระยะทำกิจกรรม

ตลอดทั้งปี

สถานที่

ศูนย์การเรียนรู้ตำบลกระแชง จ.พระนครศรีอยุธยา

ที่อยู่

ต.กระแชง
อ.บางไทร, พระนครศรีอยุธยา Thailand

แผนที่

Google Map

ช่องทางติดต่อ / สมัคร

เข้าสู่เว็บไซต์กิจกรรม

098-343-7940

หมายเหตุ

อัตราค่าบริการ 1 วัน 1,000 บาท