กิจกรรม

Loading กิจกรรม

ล่องรถไฟไปบำเพ็ญประโยชน์ ตามเส้นทางรถไฟสายมรณะ EP.2

โดยหน่วยงาน: กฤษณ์อาสา

กิจกรรมในครั้งนี้เกิดขึ้นมาภายใต้โครงการทำความดี โดยกลุ่มอาสาเล็กๆ ที่มีใจอาสาที่จะทำความดี ซึ่งเป็นกิจกรรมที่เป็นการสร้างประโยชน์ให้กับส่วนรวม ถือเป็นการทำบุญที่สร้างสรรค์และตรงตามความต้องการของทั้งผู้ให้และผู้รับ เนื่องจากพบว่าประเทศไทยขาดความมีวินัยในตนเองและสวนสาธารณะ จึงได้คิดโครงการทำความดีจิตอาสา “ทำดีได้ไม่ต้องอาย” ปลูกฝังและตระหนักให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปที่มาใช้เป็นที่พักผ่อน คำนึงถึงความสะอาดและมีวินัยในตนเองมากขึ้น

ภารกิจอาสา
 1. เก็บขยะรักษาสิ่งแวดล้อมน้ำตกไทนโยคน้อย
 2. ปลูกป่าอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมน้ำตกไทรโยคน้อย
กำหนดการ
 • อาทิตย์ที่ 15 ก.ย. 2562
  06.00 น.      ลงทะเบียนรายชื่อ รับป้ายชื้อ
  06.30 น.      เดินทางจากสถานีกรุงเทพฯ (ขึ้นสถานีกลางทางจะแจ้งในไลน์กลุ่ม)
  07.40 น.      ถึงสถานีนครปฐม นมัสการองค์ปฐมเจดีย์ เดินซื้อของได้ 40 นาที
  08.20 น.      รถไฟออกจากสถานีนครปฐม
  09.35 น.      ถึงสะพานข้ามแม่น้ำแคว จอดให้ลงถ่ายรูป
  10.00 น.      ออกจากสะพานข้ามแม่น้ำแคว
  11.00 น.      ถึงถ้ำกระแซะ ชมเส้นทางสายประวัติศาสตร์
  11.30 น.      ถึงน้ำตกไทรน้อย ทำกิจกรรม ปลูกป่า เก็บขยะ พักผ่อน ถ่ายรูป 3 ชั่วโมง
  14.25 น.      ออกจากน้ำตก แวะชมสุสานทหารพันธมิตร
  16.53 น.      พร้อมกันที่สถานีกาญจนบุรี เพื่อกลับ กทม.
  19.25 น.      ถึงสถานีกรุงเทพโดยสวัสดิภาพ

สถานที่ :
จังหวัดกาญจนบุรี

สมัคร :
สมัครออนไลน์ผ่าน Inbox page www.facebook.com/kritAsa

กลุ่มเป้าหมาย

ประถมต้น, ประถมปลาย, ม.ต้น, ม.ปลาย/อาชีวะ, อุดมศึกษา

ระยะทำกิจกรรม

วันที่ 15 กันยายน 2562

จำนวนคนรับสมัคร

75 คน

สถานที่

จังหวัดกาญจนบุรี

ที่อยู่

Thailand

แผนที่

Google Map

ช่องทางติดต่อ / สมัคร

Facebook

หมายเหตุ

มีค่าใช้จ่าย 370 บาท