กิจกรรม

Loading กิจกรรม

ค่ายอาสาพัฒนาโรงเรียนบ้านรักไทย เพื่อกลุ่มชาติพันธุ์

โดยหน่วยงาน: กฤษณ์อาสา

โรงเรียนบ้านรักไทยในจังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นโรงเรียนตามตะเข็บชายแดนไทยเมียนมาร์ที่ให้การศึกษาขั้นพื้นฐานแก่เด็กๆจากหลายกลุ่มชาติพันธ์ทำให้เด็กเรียนรู้ทักษะการเรียนการสอนภาษา ของ ไทย จีน เมียนมาร์ ว้า ม้ง ไทยใหญ่ และกลุ่มชาติติพันธ์ ต่างๆ

สีสันการเคารพธงชาติ ทำให้เห็นวัฒนธรรมและขเครื่องแต่งกายตาางๆที่ไม่จำกัดเชื้อชาติเด็กในโรงเรียนบ้านรักไทยแห่งนี้พูดได้หลายภาษา จากการแลกเปลี่ยนภาษาของกลุ่มน้องๆชาติพันธ์

น้องๆมีความลำบาก ครอบครัวยากจน ตามตะเข็บชายแดน

สถานที่ :
โรงเรียนบ้านรักไทย อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

สมัคร :
สมัครผ่าน Facebook Fan page กฤษณ์อาสา
www.facebook.com/kritAsa

กลุ่มเป้าหมาย

อุดมศึกษา

ระยะทำกิจกรรม

วันที่ 12-14 ตุลาคม 2562

จำนวนคนรับสมัคร

50 คน

สถานที่

โรงเรียนบ้านรักไทย

ที่อยู่

อ.เมือง, แม่ฮ่องสอน Thailand

แผนที่

Google Map

ช่องทางติดต่อ / สมัคร

Facebook

หมายเหตุ

มีค่าใช้จ่าย 2,390 บาท