กิจกรรม

Loading กิจกรรม

ค่ายอาสาพัฒนาโรงเรียนแห่งขุนเขา ดอยหลวงเชียงดาว

โดยหน่วยงาน: กฤษณ์อาสา

ภารกิจค่ายอาสา
 1. ปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียนบ้านสันเกี๊ยะ
 2. กิจกรรมสันทนาการกับเด็ก
 3. workshop ผ้ามัดย้อมโรงเรียนดอยม่อนแจ่ม
 4. บริจาคสิ่งของให้น้องๆ
กำหนดการ
 • วันศุกร์ที่ 6 ธ.ค. 2562 นัดพบกันที่ปั๊มเชลล์ ใต้สถานี BTS อารีย์
  19.00 น. ลงทะเบียนรายชื่อ รับป้ายชื่อ
  20.00 น. ออกเดินทางสู่ อ.เชียงดาว
 • วันเสาร์ที่ 7 ธ.ค. 2562
  06.00 น. ถึงตัวเมืองเชียงใหม่ทำธุระส่วนตัว
  07.00 น. ออกเดินทางสู่ อ.เชียงดาว
  09.00 น. ถึง อ.เชียงดาว ต่อรถกระบะขึ้นโรงเรียนบ้านสันป่าเกี๊ยะ ศูนย์เกษตรเชิงสูงบ้านสันป่าเกี๊ยะ
  11.00 น. ถึงโรงเรียน แบ่งกลุ่มทำภารกิจ
  12.00 น. รับประทานอาหารเที้ยง
  12.30 น. เริ่มทำภารกิจ
  17.00 น. เสร็จภารกิจ ทำธุระส่วนตัว
  18.00 น. รับประทานอาหารเย็น
  19.00 น. กิจกรรมรอบกองไฟ
  21.00 น. พักผ่อนตามอัธยาศัย
 • วันอาทิตย์ที่ 8 ธ.ค. 2562
  06.00 น. ตื่นนอนทำธุระส่วนตัว ชมทะเลหมอก
  07.00 น.  รับประทานอาหารเช้า
  08.00 น. เดินทางกลับลงเขา
  09.30 น. ถึงตัว อ.เชียงดาว เดินทางต่อไปตัวเมืองเชียงใหม่
  12.00 น. รับประทานอาหารเที้ยง
  13.00 น. เดินทางสู่ บ้านแม่กำปอง
  14.00 น. ชมวิถีชีวิตบ้านกำปอง
  17.00 น. เดินทางกลับตัวเมืองเชียงใหม่
  18.00 น. เข้าที่พัก ตามอัธยาศัย ถนนคนเดินท่าแพ
  21.00 น. พักผ่อนตามอัธยาศัย
 • วันจันทร์ที่ 9 ธ.ค. 2562
  06.00 น. ตื่นนอนทำธุระส่วนตัว
  07.30 น. ออกเดินทางสู่ดอยม่อนแจ่ม แวะรับประทานอาหารเช้า
  10.00 น. ถึงโรงเรียนม่อนแจ่ม ทำกิจกรรมผ้ามัดย้อมสอนเด็กๆ
  12.00 น. รับประทานอาหารเที้ยง
  14.00 น. เดินทางไปจุดชมวิวต่างๆตามม่อน
  18.00 น. รับประทานอาหารเย็น
  20.00 น. ประชุมค่าย แลกเปลี่ยน กิจกรรมสะท้อนงานอาสา
  21.00 น. พักผ่อนตามอัธยาศัย
 • วันอังคารที่ 10 ธ.ค. 2562
  06.00 น. ตื่นนอนทำธุระส่วนตัว
  07.00 น. รับประทานอาหารเช้า
  09.00 น. ออกเดินทางกลับ แวะไร่สตอวเบอรี่
  11.00 น. แวะรับประทานอาหารพื้นเมือง
  12.00 น. เดินทางกลับ กทม.
  22.00 น. ถึง กทม. โดยประมาณ

**กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

สถานที่ :
โรงเรียนบ้านสันป่าเกี๊ยะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

สมัคร :
สมัครผ่าน Facebook Fan page กฤษณ์อาสา
www.facebook.com/kritAsa

กลุ่มเป้าหมาย

อุดมศึกษา

ระยะทำกิจกรรม

วันที่ 7-10 ธันวาคม 2562

จำนวนคนรับสมัคร

30 คน

สถานที่

โรงเรียนบ้านสันป่าเกี๊ยะ

ที่อยู่

อ.เชียงดาว, เชียงใหม่ Thailand

แผนที่

Google Map

ช่องทางติดต่อ / สมัคร

Facebook

หมายเหตุ

มีค่าใช้จ่าย 2,390 บาท