กิจกรรม

Loading กิจกรรม

โครงการ Land sharing

โดยหน่วยงาน: มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน (ประเทศไทย)

ขอเชิญร่วมกิจกรรมดีๆ กับสวนผักคนเมืองสวนผักคนเมืองโดยมูลนิธิเกษตรยั่งยืน(ประเทศไทย) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการขนาดเล็ก 15 โครงการ ภายใต้แนวคิด แบ่งปันพื้นที่ แบ่งปันอาหาร แบ่งปันชีวิต “Land Sharing”ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับเงินสนับสนุนโครงการ เรียนรู้ อบรม เสริมความรู้ด้านเทคนิคต่อเนื่อง

สมัครออนไลน์ได้ที่โครงการสวนผักคนเมือง:
โครงการสวนผักคนเมือง : ปลูกผัก ปลูกเมือง ปลูกชีวิต

กลุ่มเป้าหมาย

ม.ปลาย/อาชีวะ, อุดมศึกษา

ระยะทำกิจกรรม

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2562 - 31 กรกฏาคม 2563

วันที่เปิด/ปิดรับสมัคร

เปิดรับสมัครตั่งแต่วันที่ 10 กันยายน จนถึงวันที่ 10 ตุลาคม 2562

จำนวนคนรับสมัคร

ไม่จำกัดจำนวน

ที่อยู่

แผนที่

-

ช่องทางติดต่อ / สมัคร

เข้าสู่เว็บไซต์กิจกรรม

Facebook