กิจกรรม

Loading กิจกรรม

โครงการค่ายกลางวัน Leadership Kids Camp 2019 รุ่นที่ 2

โดยหน่วยงาน: ศูนย์กีฬาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เปิดรับสมัครแล้วโครงการค่ายกลางวัน Leadership Kids Camp 2019 ครั้งที่ 49
สมัครด่วน!!! รับจำนวนจำกัด สมัครก่อนมีสิทธิ์ก่อน สำหรับน้องๆ ประถมศึกษา และอนุบาล

กิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพแห่งผู้นำ มุ่งสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ สร้างสรรค์คุณธรรมและจริยธรรม เช่น งานประดิษฐ์ กีฬานันทนาการ วิชาการ ความคิดสร้างสรรค์ และทัศนศึกษา พร้อมทั้งมีอาหารว่าง 2 มื้อ อาหารกลางวัน 1 มื้อ พร้อมใบประกาศนียบัตร และทัศนศึกษา ฟรี

รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 17 เมษายน 2562 – วันที่ 10 พฤษภาคม 2562(17 วัน)

สอบถามเพิ่มเติมและสมัครได้ที่แผนกสมาชิกสัมพันธ์ ศูนย์กีฬาแห่งจุฬาฯ อาคารเฉลิมราชสุดากีฬาสถาน ชั้น 1 Chaloem Rajasuda Cu Sports Complex
โทร. 0-2218-2848, 0-2218-2874-7

รับสมัคร
วันจันทร์ – ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.00 – 19.00 น.
วันเสาร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 – 17.00 น.

หรือดูรายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครได้ทางเว็บไซต์ : Leadership Kids Camp 2019

เข้าสู่เว็บไซต์กิจกรรม

วันที่เริ่ม - สิ้นสุดกิจกรรม

23 กุมภาพันธ์ @ 8:00 am - 31 มีนาคม @ 5:00 pm

กลุ่มเป้าหมาย

ประถมต้น

ระยะทำกิจกรรม

ระหว่างวันที่ 17 เมษายน 2562 – วันที่ 10 พฤษภาคม 2562

วันที่เปิด/ปิดรับสมัคร

-

จำนวนคนรับสมัคร

รับจำนวนจำกัด

สถานที่

ศูนย์กีฬาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ที่อยู่

254 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่
เขตปทุมวัน, กรุงเทพฯ 10330 Thailand

แผนที่

Google Map

ค่าตอบแทน(ฝึกงาน)

-

ช่องทางติดต่อ

0-2218-2848, 0-2218-2874-7

หมายเหตุ

มีค่าใช้จ่ายในการสมัคร