กิจกรรม

Loading กิจกรรม

กิจกรรมฐานการเรียนรู้ บุไทรโฮมสเตย์

โดยหน่วยงาน: บุไทรโฮมสเตย์

ท่านจะได้พบกับกิจกรรมฐานการเรียนรู้ที่บุไทรโฮมสเตย์ อาทิ ปลูกผักเมืองหนาวและผักพื้นบ้าน ชมสวนไผ่เก็บหน่อไม้ ทำลูกประคบ เลี้ยงไก่ เก็บไข่ ทำเห็ดแปรรูป และโปรแกรม 2 วัน 1 คืนที่บุไทรโฮมสเตย์

สถานที่ :
บุไทรโฮมสเตย์ จังหวัดนครราชสีมา

ติดต่อชุมชน :
ลุงอินทร์ โทร. 081-068-6887
คุณรัตนาวดี โทร. 085-025-8447

เข้าสู่เว็บไซต์กิจกรรม

วันที่เริ่ม - สิ้นสุดกิจกรรม

30 กรกฎาคม @ 8:00 am - 31 สิงหาคม @ 5:00 pm

กลุ่มเป้าหมาย

ประถมต้น, ประถมปลาย, ม.ต้น, ม.ปลาย/อาชีวะ, อุดมศึกษา

ระยะทำกิจกรรม

ตลอดทั้งปี

วันที่เปิด/ปิดรับสมัคร

-

จำนวนคนรับสมัคร

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

สถานที่

บุไทรโฮมสเตย์ วังน้ำเขียว

ที่อยู่

166 หมู่ 4 บ้านบุไทร ต.ไทยสามัคคี
อ.วังน้ำเขียว, นครราชสีมา 30370 Thailand

แผนที่

Google Map

ค่าตอบแทน(ฝึกงาน)

-

ช่องทางติดต่อ

081-068-6887, 085-025-8447

หมายเหตุ

มีค่าใช้จ่าย