กิจกรรม

Loading กิจกรรม

Librarian Space ตอน จับไอเดียให้เป็นภาพด้วย Sketchnote

โดยหน่วยงาน: TKpark อุทยานการเรียนรู้

อุทยานการเรียนรู้ TK Park เปิดพื้นที่จัดอบรมและลงมือปฎิบัติจริงสำหรับบรรณารักษ์ คุณครูและผู้ที่สนใจ กับกิจกรรม Librarian Space ในหัวข้อ จับไอเดียให้เป็นภาพด้วย Sketchnote โดยผู้เชี่ยวชาญ ครูปูเป้ ปรียนันท์ ตันติพงษ์วณิช วิทยากรและนักเขียนด้านการใช้ภาพเล่าเรื่อง ผู้ก่อตั้งเพจ Visual Telling Thailand การอบรมในครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมอบรมจะได้ฝึกจับประเด็นทั้งการฟัง และการอ่าน และจัดระบบความคิดด้วยภาพ ช่วยให้การทำความเข้าใจข้อมูลง่ายขึ้น ซึ่งจะทำให้นำข้อมูลที่มีไปสื่อสารและใช้ประโยชน์ต่อได้อย่างรวดเร็ว

เข้าร่วมอบรมได้ในวันเสาร์ที่ 26 มีนาคม 2565 เวลา 13.00-17.00 น. ณ ศูนย์การเรียนรู้อเนกประสงค์ อุทยานการเรียนรู้ TK Park ชั้น 8 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ https://forms.gle/XCQmiQ2PacXkuC698   

กลุ่มเป้าหมาย

ม.ต้น, ม.ปลาย/อาชีวะ, อุดมศึกษา

ระยะทำกิจกรรม

วันเสาร์ที่ 26 มีนาคม 2565 เวลา 13.00-17.00 น.

สถานที่

ณ ศูนย์การเรียนรู้อเนกประสงค์ อุทยานการเรียนรู้ TK Park ชั้น 8 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์

ที่อยู่

4 4/1-4/2 ถนน พระรามที่ ๑
แขวง ปทุมวัน เขตปทุมวัน, กรุงเทพฯ 10330 Thailand

แผนที่

Google Map

ช่องทางติดต่อ / สมัคร

เข้าสู่เว็บไซต์กิจกรรม

085-067-2856 (คุณวรธิดา)