กิจกรรม

Loading กิจกรรม

เทศน์มหาชาติ มหากุศล

โดยหน่วยงาน: สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง

ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมฟังและร่วมบูชากัณฑ์เทศน์ตามกำลังศรัทธา “เทศน์มหาชาติ มหากุศล”
เพื่อสนับสนุนการศึกษาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง กัณฑ์เทศน์ 13 กัณฑ์ 1000 พระคาถา

วันอังคารที่ 13 พฤศจิกายน 2561
เวลา 08:00-17:00 น.
ณ โรงพละโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : โรงเรียนสาธิตรามคำแหง (ฝ่ายมัธยม) 09-7250-3158

วันที่เริ่ม - สิ้นสุดกิจกรรม

1 พฤศจิกายน 2018 @ 8:00 am - 10 ธันวาคม 2018 @ 5:00 pm

กลุ่มเป้าหมาย

ประถมต้น, ประถมปลาย, ม.ต้น, ม.ปลาย/อาชีวะ, อุดมศึกษา

ระยะทำกิจกรรม

วันอังคารที่ 13 พฤศจิกายน 2561 ( 08:00-17:00 น. )

วันที่เปิด/ปิดรับสมัคร

-

จำนวนคนรับสมัคร

ไม่จำกัดจำนวน

สถานที่

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง

ที่อยู่

2086 มหาวิทยาลัยรามคำแหง แขวงหัวหมาก
เขตบางกะปิ, กรุงเทพฯ 10240 Thailand

แผนที่

Google Map

ค่าตอบแทน(ฝึกงาน)

-

ช่องทางติดต่อ

โรงเรียนสาธิตรามคำแหง (ฝ่ายมัธยม) 09-7250-3158

หมายเหตุ

-