กิจกรรม

Loading กิจกรรม

LIVE ONLINE WORKSHOP “ประดิษฐ์เสื้อยืดให้เด็กด้อยโอกาส”

โดยหน่วยงาน: MedCoach Institute

กิจกรรมดีๆ เพื่อสังคม สำหรับผู้ปกครองและน้องๆ ระดับชั้นมัธยม ที่สนใจกิจกรรมจิตอาสาเพื่อสะสมในแฟ้มประวัติผลงานยื่น Portfolio สำหรับ TCAS รอบ 1 ปีการศึกษา 2564 MedCoach Institute ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม LIVE ONLINE WORKSHOP “ประดิษฐ์เสื้อยืดให้เด็กด้อยโอกาส” ทุกชิ้นงานที่สำเร็จทำก่อให้เกิดความสุขทั้งผู้ให้ และผู้รับ เพื่อมอบโอกาสแก่ “กลุ่มเด็กด้อยโอกาส” กลุ่มโรงเรียนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

กลุ่มเป้าหมาย

ม.ปลาย/อาชีวะ, อุดมศึกษา

ระยะทำกิจกรรม

20 กันยายน 2563

วันที่เปิด/ปิดรับสมัคร

16 กันยายน 2563

จำนวนคนรับสมัคร

50 คน

สถานที่

LIVE ONLINE WORKSHOP

ที่อยู่

แผนที่

-

ช่องทางติดต่อ / สมัคร

เข้าสู่เว็บไซต์กิจกรรม

Facebook

โทร : 081-9020911, 088-2351419, 091-1822566

หมายเหตุ

700 บาท (จ่ายตอนสมัคร)