กิจกรรม

Loading กิจกรรม

ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ โครงการ “Logo Hatyai Learning City”

โดยหน่วยงาน: มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ร่วมกับเทศบาลนครหาดใหญ่

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ร่วมกับเทศบาลนครหาดใหญ่ ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ โครงการ “Logo Hatyai Learning City” ชิงเงินรางวัลมูลค่า 14,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

วัตถุประสงค์
เพื่อคัดเลือกตราสัญลักษณ์ (logo) ของ “เทศบาลนครหาดใหญ่ เมืองแห่งการเรียนรู้” (Logo Hatyai Learning City) ที่มีความสวยงาม ทันสมัย บ่งบอกถึงความเป็น “เมืองแห่งการเรียนรู้” เพื่อนำไปใช้เป็นตราสัญลักษณ์โครงการ รวมถึงนำไปใช้กับกิจกรรมอื่นๆ ต่อไป

กลุ่มเป้าหมาย

ม.ปลาย/อาชีวะ, อุดมศึกษา

ระยะทำกิจกรรม

หมดเขตการส่งผลงาน : 15 กรกฎาคม 2563

จำนวนคนรับสมัคร

ไม่จำกัดจำนวน

สถานที่

สมัครออนไลน์และส่งผลงาน

ที่อยู่

แผนที่

-

ช่องทางติดต่อ / สมัคร

เข้าสู่เว็บไซต์กิจกรรม

โทรศัพท์ 095-0317775

หมายเหตุ

ไม่มีค่าใช้จ่าย