กิจกรรม

Loading กิจกรรม

สร้างคอนโดให้ ป.ปู คู่ระบบนิเวศป่าชายเลน รุ่น3

โดยหน่วยงาน: มนตร์อาสา

การสร้างคอนโดปู ปลูกป่าชายเลน และเก็บขยะเคลียร์พื้นที่ในบริเวณดังกล่าว เพื่อเป็นแหล่งอนุบาลตัวอ่อนของสัตว์หลากหลายชนิด ป้องกันหน้าดินพังทลายบริเวณชายฝั่งทะเล ป้องกันภัยธรรมชาติทั้งกระแสน้ำที่รุนแรงรวมถึงกระแสลม ช่วยลดปริมาณก๊าชคาร์บอนไดออกไซด์ และสร้างแหล่งอาหารให้สัตว์น้ำ ผ่านกิจกรรมการฟังบรรยายจากผู้เชี่ยวชาญเรื่องการสร้างคอนโดปูและปลูกป่าชายเลน

กำหนดการ
  • 06.30 – 07.00 น.       ลงทะเบียน (ปั๊ม ปตท.สนามเป้า)
  • 07.00 – 08.30 น.        เดินทางสู่วัดคงคาราม(วัดบน) บางปะกง ฉะเชิงเทรา
  • 08.30 – 09.00 น.        ถวายสังฆทานร่วมกัน ณ วัดคงคาราม(วัดบน)
  • 09.00 – 12.00 น.        วิทยากรให้ความรู้และแนะนำเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และการสร้างคอนโดให้ปูในระบบนิเวศ พร้อมกับให้จิตอาสาลงมือปฎิบัติจริงในพื้นที่ ( สร้างคอนโดปู ปลูกป่าชายเลน เคลียร์พื้นที่ )
  • 12.00 – 12.30 น.        เสร็จสิ้นกิจกรรมสร้างคอนโดปู ทำความสะอาดร่างกาย
  • 12.30 – 13.30 น.        พักรับประทานอาหารเที่ยง
  • 13.30 – 15.30 น.        สรุปกิจกรรม “สร้างคอนโดให้ ป.ปู คู่ระบบนิเวศป่าชายเลน ” และแลกเปลี่ยนมุมมองจากจิตอาสา
  • 15.30 – 17.00 น.        แวะชมละสักการะศาสนสถานกลางทะเล ณ พระธาตุคงคามหาเจดีย์ วัดหงษ์ทอง
  • 17.00 – 19.30 น.        เดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

หมายเหตุ : กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

สถานที่ :
วัดคงคาราม(วัดบน) อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

ติดต่อ :
คุณเน 087 677 6733
คุณแนน 097 241 1514
Line ID  @magicvolunteer

กลุ่มเป้าหมาย

ประถมต้น, ประถมปลาย, ม.ต้น, ม.ปลาย/อาชีวะ, อุดมศึกษา

ระยะทำกิจกรรม

วันที่ 15 กันยายน 2562

จำนวนคนรับสมัคร

ไม่จำกัดจำนวน

สถานที่

วัดคงคาราม (วัดบน)

ที่อยู่

หมู่ 2 ต.บางปะกง
อ.บางปะกง, ฉะเชิงเทรา 24130 Thailand

แผนที่

Google Map

ช่องทางติดต่อ / สมัคร

Facebook

หมายเหตุ

ค่าใช้จ่ายคนละ 590 บาท และ 450 บาท (สำหรับท่านที่เดินทางไปเอง)