กิจกรรม

Loading กิจกรรม

อาสาช่วย ช.ช้าง ล้างบ้าน สร้างอาหาร ณ อันดามัน รุ่นที่ 2

โดยหน่วยงาน: มนตร์อาสา

เพื่อปลูกจิตสำนึกและอนุรักษ์ช้าง ผ่านกิจกรรมเรียนรู้เกี่ยวกับการปลูกพืชอาหารของช้าง เรียนรู้วิถีชีวิตของช้าง รวมทั้งฟังบรรยายจากผู้ดูแลช้าง

การเตรียมตัวสาหรับมาร่วมกิจกรรม
 1. หัวใจที่พร้อมเติมเต็มความสุข
 2. จิตใจอาสาที่พร้อมไปปรับเปลี่ยนสังคมและสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้น
 3. ร่างกายที่พร้อมลุยกับงานกิจกรรม แต่หากร่างกายไม่พร้อมเรามีทีมงานและเพื่อนๆจิตอาสาคอยช่วยเหลือ
 4. ยารักษาโรคประจำตัว
กำหนดการกิจกรรม
 • วันที่ 6 ธันวาคม 2562
  20.30 – 21.00 น.  ลงทะเบียน (ปั๊ม ปตท.สนามเป้า)
  21.00 น.              เดินทางสู่ จ.กระบี่
 • วันที่ 7 ธันวาคม 2562
  09.00 – 10.00 น.  เก็บของเข้าที่พักและทำธุระส่วนตัว
  10.00 – 12.00 น.  วิทยากรบรรยายให้ความรู้ และแนะนำเกี่ยวกับการอนุรักษ์ ดูแลรักษาช้าง / เตรียมอุปกรณ์สำหรับการปลูกพืชอาหารช้าง
  12.00 – 13.00 น.  รับประทานอาหารกลางวัน
  13.00 – 17.00 น.  จิตอาสาลงมือปฏิบัติกิจกรรมปลูกพืชอาหารช้าง
  17.00 – 18.00 น.  พักผ่อนตามอัธยาศัย
  18.00 – 19.00 น.  รับประทานอาหารกลางเย็น
  19.00 – 21.00 น.  ถอดบทเรียนกิจกรรมจิตอาสา
  21.00 น.              พักผ่อนตามอัธยาศัย
 • วันที่ 8 ธันวาคม 2562
  07.30 – 08.30 น.  รับประทานอาหารเช้า
  08.30 – 12.00 น.  จิตอาสาลงมือปฏิบัติกิจกรรมทำความสะอาดโรงรักษาช้าง
  12.00 – 13.00 น.  รับประทานอาหารกลางวัน
  13.00 น.              เดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ (มีแวะซื้อของฝากและทานข้าวระหว่างทาง)

หมายเหตุ : กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

สถานที่ :
โรงพยาบาลช้าง จ.กระบี่

สมัคร :
LineID  @magicvolunteer

กลุ่มเป้าหมาย

ม.ต้น, ม.ปลาย/อาชีวะ, อุดมศึกษา

ระยะทำกิจกรรม

วันที่ 6-8 ธันวาคม 2562

จำนวนคนรับสมัคร

ไม่จำกัดจำนวน

สถานที่

โรงพยาบาลช้าง จ.กระบี่

ที่อยู่

กระบี่ Thailand

แผนที่

Google Map

ช่องทางติดต่อ / สมัคร

Facebook

หมายเหตุ

ค่าใช้จ่ายคนละ 2,890 บาท (สำหรับท่านที่เดินทางไปพร้อมกับเรา / มีประกันการเดินทาง) และ 1,690 บาท สำหรับท่านที่เดินทางไปเอง