กิจกรรม

Loading กิจกรรม

ล้างกรงเสือ กวาดกรงหมี ปรุงอาหารดีๆ ให้สัตว์ป่าของกลาง รุ่นที่ 12

โดยหน่วยงาน: มนตร์อาสา

เพื่อปลูกจิตสำนึกและอนุรักษ์ธรรมชาติและสัตว์ป่า ผ่านกิจกรรมเรียนรู้เกี่ยวกับสัตว์ป่าของกลาง ขัดทำความสะอาดกรงสัตว์ป่าของกลาง การเตรียมอาหารสำหรับสัตว์ป่าที่อยู่ในการดูแล

การเตรียมตัวสาหรับมาร่วมกิจกรรม
  1. หัวใจที่พร้อมเติมเต็มความสุข
  2. จิตใจอาสาที่พร้อมไปปรับเปลี่ยนสังคมและสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้น
  3. ร่างกายที่พร้อมลุยกับงานกิจกรรม แต่หากร่างกายไม่พร้อมเรามีทีมงานและเพื่อนๆจิตอาสาคอยช่วยเหลือ
  4. ยารักษาโรคประจำตัว
กำหนดการกิจกรรม

06.30 – 07.00 น.      ลงทะเบียน (ปั้ม ปตท.สนามเป้า)
07.00 – 09.30 น.      เดินทางสู่จังหวัดนครนายก
09.30 – 11.00 น.      กิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ / เจ้าหน้าที่ให้ความรู้และแนะนำเกี่ยวกับการอนุรักษ์สัตว์ป่า / แบ่งทีมสำหรับงานทำความสะอาดและทีมสำหรับเตรียมอาหารให้สัตว์
11.00 – 12.00 น.      ลงมือปฏิบัติงานจิตอาสาตามทีมที่ได้แบ่งไว้ (ภาคเช้า)
12.00 – 13.00 น.      รับประทานอาหารเที่ยง
13.00 – 16.00 น.      ลงมือปฏิบัติงานจิตอาสาตามทีมที่ได้แบ่งไว้ (ภาคบ่าย)
16.00 – 16.30 น.      สรุปกิจกรรมและแลกเปลี่ยนมุมมองจิตอาสา
16.30 – 17.30 น.      พักผ่อนหัวใจและร่างกาย บริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยปรือ
17.30 – 20.30 น.      เดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

หมายเหตุ กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

สถานที่ :
ศูนย์ช่วยเหลือสัตว์ป่าภาคกลาง จังหวัดนครนายก

สมัคร :
LineID  @magicvolunteer

กลุ่มเป้าหมาย

ม.ต้น, ม.ปลาย/อาชีวะ, อุดมศึกษา

ระยะทำกิจกรรม

วันที่ 22 กันยายน 2526 เวลา 06:30 – 20:30 น.

จำนวนคนรับสมัคร

ไม่จำกัดจำนวน

สถานที่

ศูนย์ช่วยเหลือสัตว์ป่าภาคกลาง

ที่อยู่

อ.เมือง, นครนายก Thailand

แผนที่

Google Map

ช่องทางติดต่อ / สมัคร

Facebook

หมายเหตุ

ค่าใช้จ่ายคนละ 660 บาท (สำหรับท่านที่เดินทางไปพร้อมกับเรา / มีประกันการเดินทาง) และ 480 บาท สำหรับท่านที่เดินทางไปเอง