กิจกรรม

Loading กิจกรรม

ค่าย Me &So(ul) เชียงใหม่

โดยหน่วยงาน: punsaeng

ค่าย Me & So(ul)

เมื่อโลกหมุนไป ก้าวเข้าสู่โลกดิจิทัล เราจึงได้คำว่า 4.0 หนาหูมากขึ้น  เราจึงจำเป็นต้องหมุน และพัฒนาตัวเอง ปรับตัวเข้ากับสถานการณ์  คุณพ่อคุณแม่ คุณลูก โรงเรียน จึงเป็นกลุ่มคนสำคัญที่ปฏิเสธการปรับตัวนี้ไม่ได้อย่างแน่นอน แต่แล้ว การพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีเพียงอย่างเดียว ก็อาจส่งผลกระทบต่อการเข้าใจตัวเอง  การรู้จักจิตใจที่ละเอียดอ่อนของตัวเองไปได้  แล้วคราวนี้จะทำอย่างไรให้การพัฒนาภายนอกและภายในเดินไปด้วยกันได้ล่ะ

ก่อนอื่นเราขอชวนคุณพ่อคุณแม่ มาเช็ค (Check )กันก่อนว่าลูกๆเป็นแบบนี้หรือไหม

 • ขาดสมาธิ และสมาธิสั้น
 • เอาแต่ใจตนเอง (self – centered)
 • ปัญหาการสื่อสาร ไม่ฟัง เถียง แกล้ง มักมีข้ออ้าง ข้อต่อรอง
 • ไม่สนใจเรียนรู้สิ่งใหม่
 • ไม่สนใจเรียนรู้ที่จะช่วยเหลือตนเองและผู้อื่น
 • ขาดปฏิสัมพันธ์ระหว่างตนเอง กับคนรอบข้าง และสิ่งแวดล้อม

หากคุณลูกเข้าข่ายนี้เกิน 3 ข้อ คุณมาถูกทางแล้วค่ะ ปัญหาข้างต้นไม่ใช่เรื่องแปลก แต่เป็นปัญหาใหญ่ของเด็กในยุคสมัยนี้เลยทีเดียว

สาเหตุของอาการดังกล่าวข้างต้น ซึ่งเกิดจากสาเหตุหลายประการ ได้แก่

 1. ผู้ปกครองไม่มีเวลาดูแล
 2. สภาพแวดล้อมในปัจจุบัน (ครอบครัว สังคม เทคโนโลยี และการศึกษา)
 3. ความคาดหวังของผู้ปกครอง และสังคม
 4. ขาดการอบรม เรื่องคุณธรรม จริยธรรม วัฒนธรรม ประเพณี และความรู้ทั่วไป
 5. การขาดหลักโภชนาการที่ดี และขาดวิธีการกินที่ถูกต้อง

ม่อนคำออน (ประสบการณ์จัดค่ายลูกเสือมากว่า 10  ปี) และปัญแสง (ประสบการณ์การพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อเยาวชนนานกว่า 5 ปี) ร่วมกันจัดค่าย Me and So(ul) ค่ายพ่อแม่ลูก เพื่อการพัฒนาทักษะชีวิตด้วยแนวทาง mindfulness และ การมีวินัยแบบลูกเสือ

วัตถุประสงค์

 • เพื่อต้องการแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยการเริ่มต้นปลูกฝังสิ่งดีๆให้แก่เยาวชน เพื่อให้น้องๆได้นำไปปรับใช้ในชีวิตจริง
 • เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี มีส่วนในการสร้างสังคมที่ดี โดยเมื่อผ่านค่ายนี้แล้ว เราคาดว่าเยาวชนจะมีคุณลักษณะดังต่อไปนี้
 • รู้จัก และเข้าใจตัวตนของตัวเอง
 • สามารถจดจ่อกับสิ่งที่สนใจและเป็นประโยชน์ต่อตนเอง
 • มีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้
 • สามารถช่วยเหลือ และพึ่งพาตนเองได้
 • สามารถแบ่งเวลา และจัดลำดับความสำคัญของสิ่งที่ตนเองต้องทำ
 • รับฟังและเข้าใจผู้อื่น และสื่อสารกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • มีความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม

กรอบความคิด (Concept)

 • Me & So(ul) : ตนเอง การสื่อสาร และสังคม
 • Me & Soul: ตัวฉันและตัวตนของฉัน (รู้จักตนเอง)
 • Me & Society: ตัวฉันและสังคม (การรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม)
 • Me & So… : ตัวฉัน ดังนั้น… (ตัวฉันและสิ่งต่างๆที่จะเกิดขึ้นจากตัวฉัน)

ทางเราจะส่ง pre-test ก่อนเข้าค่ายเพื่อสอบถามความต้องการเพื่อพัฒนากิจกรรมค่ายให้ตอบโจทย์คุณพ่อคุณแม่ให้เหมาะสมที่สุด หลังค่าย ทีมงานจะติดตามผล ด้วย post-test เพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่ดีขึ้นเรื่อยๆ

กลุ่มเป้าหมาย
น้องๆอายุ 10 – 15 ปี จำนวน 30 คน

สถานที่จัดค่าย
ค่ายลูกเสือม่อนคำออน อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่

รายละเอียดของค่าย
ค่ายเด็กและครอบครัว ระยะเวลา 7 วัน 6 คืน (วันที่ 22 – 28 เม.ย. 2562)

กิจกรรม

 • ทำสมาธิ
 • รู้จักตัวฉัน (identity) และ ตัวเธอ (friendship)
 • เดินป่าศึกษาธรรมและตนเอง (Leave no trace)
 • ทำอาหารกินเองและแบ่งปัน
 • มูลไส้เดือนดิน
 • Solar Scout (เตาพลังงานแสดงอาทิตย์และไฟฉาย)
 • สอนแต่งเรื่องและทำหุ่นเพื่อเตรียมแสดงละคร
 • กินตามกาลและ BMI
 • แข่งกีฬา
 • และกิจกรรมผจญภัยมากมาย (แต่ปลอดภัยนะ)
 • ค่าใช้จ่ายในการเข้าค่าย

ค่าใช้จ่าย
ปกติ 10,000 บาท ต่อครอบครัว
พิเศษ ! เมื่อสมัครภายในวันที่ 31 มี.ค. 2562 เหลือเพียง 5,790 บาท!  (รวมค่าอาหาร ค่าเดินทาง อุปกรณ์ ทีี่พัก วิทยากร และอื่นๆ)

ปล. ที่พักเป็นอาคารนอน ผู้เข้าร่วมนอนรวมแยกหญิงชาย ขอให้นำเครื่องนอนมาด้วยนะจ้ะ

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทร: 084-463-2949, 063-2451549
FB: ค่ายพ่อแม่ลูก Me and So-ul
www.punsaeng.com

กลุ่มเป้าหมาย

ประถมปลาย, ม.ต้น

ระยะทำกิจกรรม

วันที่ 22 – 28 เม.ย. 2562 (7 วัน 6 คืน)

วันที่เปิด/ปิดรับสมัคร

วันนี้ถึง 31 มีนาคม 2562

จำนวนคนรับสมัคร

30 คน

สถานที่

ค่ายม่อนคำออน

ที่อยู่

สันกำแพง
เชียงใหม่, เชียงใหม่ 50200 Thailand

แผนที่

Google Map

ช่องทางติดต่อ / สมัคร

เข้าสู่เว็บไซต์กิจกรรม

Facebook

โทร: 084-463-2949, 063-2451549 FB: ค่ายพ่อแม่ลูก Me and So-ul www.punsaeng.com

หมายเหตุ

ค่าใช้จ่าย ปกติ 10,000 บาท ต่อครอบครัว พิเศษ ! เมื่อสมัครภายในวันที่ 31 มี.ค. 2562 เหลือเพียง 5,790 บาท!  (รวมค่าอาหาร ค่าเดินทาง อุปกรณ์ ทีี่พัก วิทยากร และอื่นๆ)