กิจกรรม

Loading กิจกรรม

MOS Olympic Thailand Competition 2022 เฟ้นหาเยาวชนตัวแทนประเทศไทย

โดยหน่วยงาน: ARIT

บริษัท เออาร์ไอที จำกัด ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา สมัครเข้าร่วมการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ “MOS Olympic Thailand Competition 2022

ชิงทุนการศึกษา และเป็นตัวแทนจากประเทศไทยเข้าร่วมแข่งขัน ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา

วัตถุประสงค์

 • เพื่อคัดเลือกตัวแทนนักเรียน นิสิต นักศึกษา เข้าร่วมการแข่งขันในระดับประเทศ และค้นหาตัวแทนจากประเทศไทยเข้าร่วมแข่งขัน ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา ได้แสดงความรู้ ความสามารถในทางที่ถูกต้อง และเห็นถึงความสำคัญในการมีพื้นฐานทักษะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • เพื่อสนับสนุนให้สถาบันการศึกษา มีกิจกรรมวิชาการ และสนับสนุนให้นักเรียน นักศึกษา ได้แสดงความสามารถทางด้านไอทีภายใต้มาตรฐานสากลที่ทั่วโลกให้การยอมรับ
 • เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนได้ค้นพบความสามารถ ความถนัด ความสนใจ ของตนเอง และได้พัฒนาความสามารถนั้นอย่างเต็มศักยภาพ
 • เพื่อเพิ่มโอกาส และประสบการณ์ทั้งด้านวิชาการ และการเปิดโลกทัศน์ มีกิจกรรมร่วมกับเยาวชนประเทศอื่น ๆ ทั่วโลก

 

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ ปวช. จนถึงระดับอุดมศึกษาหรือ ปวส. ไม่จำกัดสาขาหรือชั้นปี โดยมีอายุระหว่าง 16-21 ปี บริบูรณ์ ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2565
 • เป็นเยาวชนไทยที่มีความรู้พื้นฐานทางด้านการใช้ชุดโปรแกรม Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint Version 2016 หรือ Version 2019

 

โปรแกรมการแข่งขัน (โจทย์เป็นภาษาอังกฤษ)

ผู้สมัคร 1 คน ต้องทำการแข่งขันครบทั้ง 3 โปรแกรม และเลือกสมัครได้เพียง 1 Version เท่านั้น

Version 2016 ประกอบด้วยการแข่งขัน 3 โปรแกรม

 • Microsoft Word 2016
 • Microsoft Excel 2016
 • Microsoft PowerPoint 2016

Version 2019 ประกอบด้วยการแข่งขัน 3 โปรแกรม

 • Microsoft Word (Microsoft 365 Apps and Office 2019)
 • Microsoft Excel (Microsoft 365 Apps and Office 2019)
 • Microsoft PowerPoint (Microsoft 365 Apps and Office 2019)

 

ระยะเวลารับสมัคร

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคม 2565 – 20 พฤษภาคม 2565

 

สมัครและอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ www.aritcompetition.com

ค่าธรรมเนียมการสมัครเข้าร่วมโครงการ ราคา 2,000 บาท (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

 

รอบอบรม (รูปแบบ Online) 14-16 พฤษภาคม 2565 (กรณีจะใช้สิทธิอบรมต้องสมัครและชำระเงินก่อนวันที่ 7 พฤษภาคม 2565 เท่านั้น)

แข่งขันในวันที่ 28 พฤษภาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

 

กลุ่มเป้าหมาย

ม.ปลาย/อาชีวะ, อุดมศึกษา

ระยะทำกิจกรรม

- อบรมแบบ Online ก่อนแข่งขันใช้เวลา 3 วัน สำหรับ 3 โปรแกรม (14,15,16 พฤษภาคม 2565) - วันแข่งขัน 28 พฤษภาคม 2565

วันที่เปิด/ปิดรับสมัคร

วันนี้ถึง - 13 พฤษภาคม 2565

จำนวนคนรับสมัคร

ไม่จำกัด

สถานที่

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

ที่อยู่

39/1 ถ.รัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม
เขตจตุจักร, กรุงเทพมหานคร 10900 Thailand

แผนที่

Google Map

ช่องทางติดต่อ / สมัคร

เข้าสู่เว็บไซต์กิจกรรม

Facebook

02-610-3099 ต่อ 3081 nalinthornw@ar.co.th

หมายเหตุ

ค่าธรรมเนียมการสมัครเข้าร่วมโครงการ ราคา 2,000 บาท (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)