กิจกรรม

Loading กิจกรรม

Muse Plus : ใกล้หมอกับ OOCA แอปฯ พบจิตแพทย์ออนไลน์

โดยหน่วยงาน: มิวเซียมสยาม

ในช่วงเวลาขณะนี้ที่ผู้คนมีความเห็นว่า #stayhome #staysafe อยู่บ้านดีกว่า (ถ้าไม่มีเหตุจำเป็น) และมีคำถามเกิดขึ้นว่า หากมีปัญหา อยากรับการบำบัด อยากพบคุณหมอจิตแพทย์ ควรจะทำเช่นไร

ในต่างประเทศ การสนทนาปรึกษากับคุณหมอออนไลน์แพร่หลายและเป็นช่องทางในการบำบัด สำหรับประเทศไทยเราก็มี OOCA (อูก้า) แอปพลิเคชันพบจิตแพทย์ออนไลน์ที่ก่อตั้งมานานถึง 4 ปีแล้ว โดยคุณอิ๊ก-กัญจน์ภัสสร สุริยาแสงเพ็ชร์

อ่านบทสัมภาษณ์ของคุณหมอได้ที่ >>> https://www.museumsiam.org/da-detail2.php?MID=3&CID=12&SCID=307&CONID=4071

ติดตามอ่าน Muse Mag Online ย้อนหลังได้ที่ https://www.museumsiam.org/da-category-gray.php?MID=3&CID=12

กลุ่มเป้าหมาย

ม.ต้น, ม.ปลาย/อาชีวะ, อุดมศึกษา

ระยะทำกิจกรรม

ร่วมกิจกรรมได้ทุกวัน

จำนวนคนรับสมัคร

ไม่จำกัดจำนวน

สถานที่

กิจกรรมออนไลน์

ที่อยู่

แผนที่

-

ช่องทางติดต่อ / สมัคร

เข้าสู่เว็บไซต์กิจกรรม

Facebook

02 225 2777

หมายเหตุ

กิจกรรมฟรี