กิจกรรม

Loading กิจกรรม

Museum inFocus TRIP & TALK

โดยหน่วยงาน: Museum Siam

ชวนทุกท่านไปชมนิทรรศการเจ้าชายน้อยฯ  นิทรรศการที่พาเราไปมากกว่าหนังสือที่เคยอ่าน พร้อมสนทนากับผู้ช่วยศาสตราจารย์สุดแดน วิสุทธิลักษณ์ ภัณฑารักษ์นิทรรศการ

กลุ่มเป้าหมาย

อุดมศึกษา

ระยะทำกิจกรรม

วันอาทิตย์ ที่ 20 กันยายน 2563

จำนวนคนรับสมัคร

จำกัดจำนวน

สถานที่

ณ พิพิธภัณฑ์ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

ที่อยู่

กรุงเทพฯ Thailand

แผนที่

Google Map

ช่องทางติดต่อ / สมัคร

เข้าสู่เว็บไซต์กิจกรรม

Facebook

หมายเหตุ

ไม่มีค่าใช้จ่าย

Calendar powered by ปฏิทินกิจกรรม