กิจกรรม

Loading กิจกรรม

เสวนา “ถนนราชดำเนินในวรรณกรรม กลางเลนส์ นอกประวัติศาสตร์ไทย”

โดยหน่วยงาน: Museum Siam

เตรียมย้อนรอยบนถนนราชดำเนินกับงานเสวนา “ถนนราชดำเนินในวรรณกรรม กลางเลนส์ นอกประวัติศาสตร์ไทย” ชวนคนไทยมาร่วมเปิดมุมมองบนถนนสายประวัติศาตร์จากงานวรรณกรรม โดย คุณบาหยัน อิ่มสำราญ ภัณฑารักษ์วัยเก๋า, คุณชลิดา เอื้อบำรุงจิต ผู้อำนวยการหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) และ ผศ.ดร. ประจักษ์ ก้องกีรติ งานเสวนาที่จะทำให้คนไทยได้รู้จักถนนเก่าแก่เส้นนี้มากขึ้น มาร่วมเปิดวงเสวนาเพื่อเรียนรู้ถนนแห่งประวัติศาสตร์ร้อยความทรงจำไปด้วยกัน ในวันอังคารที่ 30 มิถุนายน เวลา 14.00 – 16.00 น. Live สดผ่านช่องทาง Facebook : Museum Siam

กลุ่มเป้าหมาย

ม.ต้น, ม.ปลาย/อาชีวะ, อุดมศึกษา

ระยะทำกิจกรรม

วันอังคารที่ 30 มิถุนายน 2020 เวลา 14:00 – 16:00

จำนวนคนรับสมัคร

ไม่จำกัดจำนวน

สถานที่

Facebook LIVE

ที่อยู่

แผนที่

-

ช่องทางติดต่อ / สมัคร

เข้าสู่เว็บไซต์กิจกรรม

Facebook

หมายเหตุ

ไม่มีค่าใช้จ่าย