กิจกรรม

ปิดเทอม ทำอะไรดี พื้นที่แห่งนี้มีกิจกรรมมากมายให้เลือกกิจกรรมที่ใช่ ทำอะไรที่ชอบ เรียนรู้โลกไปกับเรา
Loading กิจกรรม

« กิจกรรมทั้งหมด

“ล่องเรือเรียนรู้วิถีริมคลองสองฝั่งธน เยือนยลถิ่นวัฒนธรรม งามล้ำพิพิธภัณฑ์ไทย”

โดย: สมาคมพิพิธภัณฑ์ไทย

6 กุมภาพันธ์ 2023 @ 8:00 am 5:00 pm UTC+7

สมาคมพิพิธภัณฑ์ไทย ขอเรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรม

สมาคมพิพิธภัณฑ์ไทยสัญจร ปี 2566 “ล่องเรือเรียนรู้วิถีริมคลองสองฝั่งธน เยือนยลถิ่นวัฒนธรรม งามล้ำพิพิธภัณฑ์ไทย”

วันอาทิตย์ ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2566 ตั้งแต่เวลา 8.45 น. เป็นต้นไป

จุดรวมพล

ตลาดน้ำวัดตลิ่งชัน แขวงคลองชักพระ เขตตลิ่งชันกรุงเทพมหานคร

จุดส่งกลับ

  1. สำหรับท่านที่ต้องการกลับโดยรถไฟฟ้า BTS ส่งท่านที่ท่าเรือสถานีรถไฟฟ้า BTS วุฒากาศ
  2. ท่านที่นำรถยนต์ยานพาหนะส่วนตัวมา สามารถนำรถของท่าน มาจอดได้ที่ลานจอดรถตลาดน้ำวัดตลิ่งชัน

โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.พลาดิศัย สิทธิธัญกิจ นักประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม ที่มีชื่อเสียง ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายตลอดทริปล่องเรือเพื่อเรียนรู้ในครั้งนี้

สำหรับกิจกรรมนี้ มีเกียรติบัตรจากสมาคมพิพิธภัณฑ์ไทย มอบให้กับทุกท่านที่เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อนำไปใช้ใน portfolio เพื่อแสดงถึงการส่งเสริมให้เกิดการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และส่งเสริมการเรียนรู้ตามอัธยาศัย การเรียนรู้ตลอดชีวิต รวมทั้งสนับสนุน SDG ข้อที่ 4 Quality Education and Learning City เมืองแห่งการเรียนรู้สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ของ UN อีกด้วย

โดยมีค่าใช้จ่ายท่านละ 700 บาท อันประกอบไปด้วย

  • ค่าเรือพาหนะ
  • ค่าอาหารว่างเช้า – บ่าย
  • ค่าเกียรติบัตร
  • ค่าประกันอุบัติเหตุรายบุคคล
  • ค่าวิทยากรบรรยายให้ความรู้
  • ค่าธรรมเนียมการเข้าเยี่ยมชมสถานที่ พิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ต่างๆ

สนใจลงทะเบียนได้ที่ https://www.surveycan.com/survey292463

พิเศษสำหรับสมาชิกสมาคมพิพิธภัณฑ์ไทย รับส่วนลดไปทันที 100 บาท!!!!!

รายละเอียดกำหนดการเดินทางสัญจรเรียนรู้ฯ ในครั้งนี้

วันอาทิตย์ ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2566

เวลา 8.45 น. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ พร้อมกัน ณ ท่าเรือวัดตลิ่งชัน แขวงคลองชักพระ เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ ท่านที่มีรถยนต์ สามารถนำรถยนต์ของท่านมาจอดที่ลานจอดรถตลาดน้ำวัดตลิ่งชันได้ จากนั้นเรียนเชิญทุกท่าน ลงทะเบียนและรับอาหารว่าง พร้อมกับเดินเยี่ยมชมตลาดน้ำ หรือสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายใน วัดตลิ่งชัน ( สามารถนำรถยนต์มาจอดที่ลานจอดรถวัดตลิ่งชันได้)

เวลา 9.09 น. ลงเรือออกเดินทาง ล่องเรือชมทัศนียภาพสองฝั่งคลอง จากคลองชักพระ ผ่านเข้าคลองบางขุนศรี เข้าสู่คลองบางกอกใหญ่ หรือ คลองบางหลวง

10.00 น. ขึ้นเรือที่ท่าเรือหน้าวัดคูหาสวรรค์ สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในวัดคูหาสวรรค์ และ เยี่ยมชมตลาดน้ำคลองบางหลวง ยลวิถีชีวิตผู้คนชาวชุมชนริมคลองเก่าแก่ และมีกลิ่นอายวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม กลางมหานครใหญ่ เยี่ยมชม “พิพิธภัณฑ์คลองบางหลวง” เป็น พิพิธภัณฑ์ที่รวบรวมข้าวของเครื่องใช้ตั้งแต่สมัยรุ่นคุณทวด ตกทอดสู่ลูกหลาน คุณสมชาย เจ้าของร้านอ๋อย คลองบางหลวง ได้นำสิ่งของเหล่านี้มาให้พิพิธภัณฑ์จัดแสดงให้นักท่องเที่ยวได้ชมกัน จากนั้นเยี่ยมชม แหล่งเรียนรู้บ้านศิลปิน ซึ่งเป็นบ้านเก่าของ “ตระกูลรักสำรวจ” ตระกูลช่างทองเก่าแก่ ซึ่งทายาทรุ่นสุดท้ายได้ขายบ้านหลังนี้ ให้กับคุณชุมพลอักพันธานนท์ เพื่อปรับปรุงให้เป็น สถานที่แสดงงานศิลป์ เป็นที่รวมตัวของของ กลุ่มศิลปินที่รัก งานศิลปะ บ้านศิลปินเป็นอาคารไม้ทรงมะนิลารูปตัวแอลที่สร้างล้อมรอบเจดีย์เก่าซึ่ง เป็นเจดีย์ย่อมุมไม้สิบสอง สันนิษฐานว่าเป็นหนึ่งในสี่ของเจดีย์แต่ละทิศที่กำหนดเขตพื้นที่เก่าของวัด กำแพง ด้านบนของตัวอาคารเปิดเป็น แกลเลอรี่ แสดงงานศิลปะทั้งภาพวาดและภาพถ่ายให้ ได้ชมกัน ถือเป็นบ้านไม้แห่งแรกที่ปลุกชีวิตให้ชุมชนคลอง บางหลวงให้กลับมาคึกคักอีกครั้งถือเป็น ไฮไลท์ของที่นี่เลยก็ว่าได้ บ้านศิลปินเป็นอาคารไม้ทรงมะนิลา รูปตัวแอล ที่สร้างล้อมรอบเจดีย์เก่าซึ่งเป็นเจดีย์ย่อมุมไม้สิบสอง สันนิษฐานว่า เป็นหนึ่งในสี่ของเจดีย์แต่ละทิศ ที่กำหนดเขตพื้นที่เก่าของวัดกำแพง ภายหลังอาคารหลังนี้ได้ถูกปรับปรุงใหม่โดยกลุ่มศิลปิน เพื่อเป็นที่รวมตัวของผู้ที่ ทำงานและรักงานศิลปะ โดยยังคงสภาพเก่าของตัวอาคารไว้ได้อย่างสมบูรณ์ เพราะเจ้าของตั้งใจจะทำทุกอย่างให้กลมกลืนกับชุมชนด้านบนของ ตัวอาคารเปิดเป็นส่วนแสดงงานศิลปะทั้งภาพวาดและภาพถ่ายให้ได้ชมกัน ส่วนด้านล่างแบ่งเป็นพื้นที่ ทำงานศิลปะต่างๆ ซึ่งหนึ่งในนั้นมีการทำเครื่อง ประดับรวมอยู่ด้วย โดยผู้ดูแลบ้านศิลปินเล่าว่าอุปกรณ์ทุกชิ้นที่ใช้ทำเครื่องประดับ เป็นของเก่าที่อยู่กับอาคารหลังนี้ตั้งแต่สมัยก่อน และทุกวันนี้ยัง สามารถใช้ได้จริง

เวลา 12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย โดยมีการแนะนำจากสมาคมพิพิธภัณฑ์ไทย ก่อนในช่วงเช้าระหว่างเดินทางมาถึงตลาดน้ำคลองบางหลวง

เวลา 13.00 สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ วัดกำแพงบางจาก และลงเรือที่ท่าน้ำหน้าวัดกำแพงบางจาก ออกเดินทางล่องเรือชมทัศนียภาพสองฝั่งคลองบางหลวง เพื่อเดินทางต่อไปยังวัดปากน้ำภาษีเจริญ (หลวงพ่อโตองค์ใหญ่) ปากคลองภาษีเจริญ

เวลา 13.30 น. ถึงวัดปากน้ำภาษีเจริญ สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในวัดพร้อมกับเยี่ยมชม Hidden Museum พิพิธภัณฑ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ พิพิธภัณฑ์ในเจดีย์สูง 80 เมตร กับคอลเลกชันตาลปัตรกว่า 3,000 เล่ม และสิ่งจัดแสดงอันทรงคุณค่าต่างๆ อีกมากมาย พร้อมกับแวะเยี่ยมชมห้องสมุดแมวที่อยู่ภายในวัดอีกด้วย

เวลา 14.00 น. ลงเรือเดินทางเข้าสู่คลองด่าน ต่อไปยัง วัดหนังราชวรวิหาร (แจกอาหารว่างช่วงบ่าย)

เวลา 14.30 น. ขึ้นเรือที่ท่าเรือวัดหนัง สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในวัด และเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เพื่อการศึกษาวัดหนัง ศึกษาเรียรรู้วิถีวัฒนธรรมชาวสวนฝั่งธนบุรี, เยี่ยมชมสิ่งจัดแสดงทรงคุณค่า ภาพเก่าหลวงปู่เอี่ยม, ตาลปัตร, เครื่องสังเค็ดสมัยรัชกาลที่ 5, ตะเกียงวอชิงตัน, เครื่องมือเครื่องใช้ชาวสวน, ตำรายา เป็นต้น

เวลา 15.30 น. ลงเรือออกเดินทางต่อไปยัง วัดราชโอรสฯ

เวลา 16.00 น. ขึ้นเรือที่ท่าเรือวัดราชโอรสฯ เยี่ยมชมและสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในวัดราชโอรสาราม วัดที่เป็นจุดเริ่มต้นศิลปะแบบพระราชนิยมในรัชกาลที่ 3 และจุดเปลี่ยนสำคัญของศิลปะไทย ที่ราชทูตอังกฤษออกปากชมว่างามที่สุดในบางกอก
วัดราชโอรสารามนี้ เป็นวัดเก่าแก่ตั้งแต่สมัยอยุธยา เดิมเรียกว่า ‘วัดจอมทอง’ แต่บ้างก็เรียก ‘วัดเจ้าทอง’ หรือ ‘วัดกองทอง’ ในสมัยรัชกาลที่ 2 เมื่อครั้งรัชกาลที่ 3 ขณะทรงดำรงพระยศเป็นพระเจ้าลูกยาเธอ กรมหมื่นเจษฎาบดินทร์ ทรงเป็นจอมทัพไปตั้งทัพสกัดทัพพม่าที่ด่านเจดีย์สามองค์ พระองค์ทรงนำทัพผ่านและประทับแรมที่วัดนี้ พร้อมกับทำพิธีเบิกโขลนทวารที่หน้าวัดนี้เพื่อเป็นสิริมงคลแก่กองทัพ หลังจากทรงเลิกทัพกลับพระนครได้ทรงปฏิสังขรณ์วัดจอมทองขึ้นใหม่ทั้งวัดโดยเสด็จประทับคุมงานและตรวจการก่อสร้างด้วยพระองค์เอง เมื่อแล้วเสร็จได้น้อมเกล้าฯ ถวายเป็นพระอารามหลวง พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยพระราชทานนามใหม่ว่า ‘วัดราชโอรส’ อันหมายถึงวัดที่พระราชโอรสทรงสถาปนา

เวลา 17.00 น. สรุปกิจกรรมการเรียนรู้ พร้อมกับมอบเกียรติบัตรที่เป็นที่ระลึก จากสมาคมพิพิธภัณฑ์ไทย

เวลา 17.30 น. ล่องเรือเดินทางกลับไปยังวัดตลิ่งชัน โดยระหว่างทาง สามารถแวะส่งผู้ประสงค์เดินทางกลับโดยรถไฟฟ้า BTS ณสถานี BTS วุฒากาศ

เวลา 18.00 น. ถึงท่าเรือวัดตลิ่งชันและเดินทางกลับบ้านโดยสวัสดิภาพ

หมายเหตุ กำหนดการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ INBOX FANPAGE FACEBOOK สมาคมพิพิธภัณฑ์ไทย

ช่วงวัย

ม.ต้น, ม.ปลาย/อาชีวะ, อุดมศึกษา and ประถมปลาย

ระยะทำกิจกรรม

วันอาทิตย์ ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2566 ตั้งแต่เวลา 8.45 น. เป็นต้นไป

จำนวนคนรับสมัคร

20 คน

ช่องทางติดต่อ

INBOX FANPAGE FACEBOOK สมาคมพิพิธภัณฑ์ไทย

หมายเหตุ

กำหนดการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

ประเภทกิจกรรม

Offline

  • This กิจกรรม has passed.

Offline

ช่วงวัย

ม.ต้น, ม.ปลาย/อาชีวะ, อุดมศึกษา, ประถมปลาย

ระยะทำกิจกรรม

วันอาทิตย์ ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2566 ตั้งแต่เวลา 8.45 น. เป็นต้นไป

จำนวนคนรับสมัคร

20 คน

สถานที่

ตลาดน้ำวัดตลิ่งชัน แขวงคลองชักพระ เขตตลิ่งชันกรุงเทพมหานคร

ช่องทางติดต่อ / สมัคร

เข้าสู่เว็บไซต์กิจกรรม

หมายเหตุ

กำหนดการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

เว็บไซต์นี้มีการใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้และ นโยบายในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า