กิจกรรม

Loading กิจกรรม

เทศบาลเชิงทะเลจัดกิจกรรมดนตรีกระตุ้นสมองส่วนหน้า สำหรับเด็กอายุ 2-5 ปี

โดยหน่วยงาน: ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลเชิงทะเล

การใช้จังหวะดนตรีในการทำกิจกรรมเพื่อกระตุ้นการบริหารจัดการสมอง (Brain Executive Function) ในกิจกรรมในแต่ละวัน

วันที่เริ่ม - สิ้นสุดกิจกรรม

24 กุมภาพันธ์ @ 8:00 am - 31 มีนาคม @ 5:00 pm

กลุ่มเป้าหมาย

ประถมต้น

ระยะทำกิจกรรม

ครั้งละ 30 นาที

วันที่เปิด/ปิดรับสมัคร

-

จำนวนคนรับสมัคร

-

สถานที่

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลเชิงทะเล

ที่อยู่

ต.เชิงทะเล
อ.ถลาง, ภูเก็ต 83110 Thailand

แผนที่

Google Map

ค่าตอบแทน(ฝึกงาน)

-

ช่องทางติดต่อ

089-646-8020

หมายเหตุ

-