กิจกรรม

Loading กิจกรรม

Music for Dummies มีนาคม 2562

โดยหน่วยงาน: อุทยานการเรียนรู้ TK park

Music for Dummies “กีตาร์” ใครว่ายาก

เดือนมีนาคมนี้ อุทยานการเรียนรู้ TK park ชวนผู้สนใจในการเล่นดนตรี จากเครื่องดนตรีที่แค่ถือก็เท่แล้วอย่าง “กีตาร์” มาทำความรู้จักกีตาร์ การตั้งเสียง การจับและการตีคอร์ดพื้นฐาน สู่การเล่นเพลงฮิตอย่างง่ายๆ ที่เราก็สามารถทำได้ภายในสองชั่วโมง!

มาเรียนรู้ ปูพื้นฐานการเล่นกีตาร์สุดเท่ได้ใน วันอาทิตย์ที่ 31 มีนาคม 2562 เวลา 14.00 – 16.00 น.
ณ ห้องสมุดดนตรี อุทยานการเรียนรู้ TK park ชั้น 8 Dazzle zone ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์

รับจำนวนจำกัด!!! ท่านที่สนใจสามารถติดต่อสำรองที่นั่งได้ที่ 02 257 4300 ต่อ 113, 114

เข้าสู่เว็บไซต์กิจกรรม

วันที่เริ่ม - สิ้นสุดกิจกรรม

31 มีนาคม @ 8:00 am - 31 มีนาคม @ 5:00 pm

กลุ่มเป้าหมาย

ประถมปลาย, ม.ต้น, ม.ปลาย/อาชีวะ

ระยะทำกิจกรรม

วันอาทิตย์ที่ 31 มีนาคม 2562

วันที่เปิด/ปิดรับสมัคร

สนใจสามารถติดต่อสำรองที่นั่งได้ตั้งแต่วันนี้

จำนวนคนรับสมัคร

รับจำนวนจำกัด

สถานที่

อุทยานการเรียนรู้ TK park

ที่อยู่

ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 8 Dazzle Zone ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน
เขตปทุมวัน, กรุงเทพฯ 10330 Thailand

แผนที่

Google Map

ค่าตอบแทน(ฝึกงาน)

-

ช่องทางติดต่อ

02 257 4300 ต่อ 113, 114

หมายเหตุ

-