กิจกรรม

ปิดเทอม ทำอะไรดี พื้นที่แห่งนี้มีกิจกรรมมากมายให้เลือกกิจกรรมที่ใช่ ทำอะไรที่ชอบ เรียนรู้โลกไปกับเรา
Loading กิจกรรม

« กิจกรรมทั้งหมด

ค่ายโอลิมปิกวิชาการ สวช. ภาคฤดูร้อน ประจำปี พ.ศ. 2566 (NAT Olympic Summer Camp 2023)

โดย: สำนักงานโครงการสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ – สวช

18 เมษายน 2023 @ 8:00 am 22 เมษายน 2023 @ 5:00 pm UTC+7

ขอเชิญนักเรียนช่วงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นทั่วประเทศเข้าร่วมสอบคัดเลือกตัวแทนค่าย
เฟ้นหาตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมค่ายโอลิมปิกวิชาการ สวช. ภาคฤดูร้อน ประจำปี พ.ศ. 2566 (NAT Olympic Summer Camp 2023)

ค่ายออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting
ค่ายรอบคัดเลือก: อังคาร 18 เสาร์ 22 เมษายน 2566
ค่ายรอบระดับประเทศ: พุธ 26 ศุกร์ 28 เมษายน 2566

ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบคัดเลือก : 100 บาท
ค่าธรรมเนียมการยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมค่ายฯ : 2,500 บาท

– สอบคัดเลือกตัวแทนค่าย วันอังคารที่ 4 เมษายน 2566 เวลา 13.00-15.00 น. (ข้อสอบจะได้รับในห้องสอบ Zoom ในวันและเวลาสอบ)
– ผู้ที่สอบคัดเลือกทุกคนจะได้ประกาศนียบัตรเข้าร่วมสอบคัดเลือก ภายในวันที่ 10 เมษายน 2566

กำหนดการรับสมัคร การสอบ และการยืนยันสิทธิ์
– วันที่ 28 มกราคม30 มีนาคม 2566 ประกาศรับสมัครและชำระค่าธรรมเนียมการสมัครเพื่อสอบคัดเลือกตัวแทนเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการ สวช.ฯ (ปิดรับสมัครและชำระค่าธรรมเนียมภายในเวลา 18.00 น.)
– วันที่ 31 มีนาคม 2566 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกฯ (เวลา 11.00 น.)
– วันที่ 4 เมษายน 2566 วันสอบคัดเลือก (เวลา 13.00 15.00 น.)
– วันที่ 5 เมษายน 2566 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการ สวช.ฯ (เวลา 11.00 น.)
– วันที่ 5-8 เมษายน 2566 ยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมค่ายโอลิมปิกวิชาการ สวช.ฯ (ปิดการยืนยันสิทธิ์เวลา 12.00 น.)
– วันที่ 8-9 เมษายน 2566 ยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมค่ายโอลิมปิกวิชาการ สวช.ฯ สำหรับรายชื่อสำรองที่ได้รับการติดต่อ (ปิดการยืนยันสิทธิ์เวลา 23.59 น.)
– วันที่ 18-22 เมษายน 2566 วันเข้าอบรมค่ายโอลิมปิกวิชาการ สวช.ฯ ค่ายรอบคัดเลือก
– วันที่ 23 เมษายน 2566 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเข้าอบรมค่ายโอลิมปิกวิชาการ สวช.ฯ รอบระดับประเทศ
– วันที่ 26-28 เมษายน 2566 วันเข้าอบรมค่ายโอลิมปิกวิชาการ สวช.ฯ รอบระดับประเทศ
– วันที่ 28 เมษายน 2566 พิธีมอบรางวัลให้แก่ตัวแทนนักเรียนทั้ง 20 คน ณ กรุงเทพมหานคร สิทธิประโยชน์ที่จะได้รับ

สำหรับผู้เข้าร่วมสอบคัดเลือกทุกคน
ผู้เข้าร่วมสอบคัดเลือกจะได้รับประกาศนียบัตรเข้าร่วมสอบในรูปแบบออนไลน์ (E-Certificate)

สำหรับตัวแทนค่ายรอบคัดเลือก
นักเรียน 150 คนจากทั่วประเทศที่ผ่านการสอบคัดเลือกและยืนยันสิทธิ์จะได้เป็นตัวแทนเข้าร่วมค่ายโอลิมปิกวิชาการ สวช.ฯ รอบคัดเลือก ซึ่งนักเรียนจะได้สิทธิ์เข้าร่วมพัฒนาทักษะ เพิ่มพูนความรู้วิชาการด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ผ่านการอบรมเนื้อหา แนวข้อสอบเก่า และเทคนิคการทำข้อสอบ รวมถึงพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 ผ่านการทำกิจกรรมต่าง ๆ พร้อมทั้งเรียนรู้กระบวนการทำโครงงานในเชิงทฤษฎีและเชิงปฏิบัติและได้รับสิทธิประโยชน์อื่น ๆ อาทิ เอกสารประกอบการอบรมวิชาการ เสื้อและ กระเป๋าเอกสารค่าย ประกาศนียบัตรตัวแทนเข้าร่วมค่าย และเหรียญรางวัลเกียรติยศ

สำหรับตัวแทนค่ายรอบระดับประเทศ
นักเรียน 20 คนจากทั้งหมด 150 คนที่ผ่านการคัดเลือกจากค่ายโอลิมปิกวิชาการ สวช.ฯ รอบคัดเลือกจะได้เข้าร่วมค่ายโอลิมปิกวิชาการ สวช.ฯ รอบระดับประเทศต่อไป และได้รับสิทธิประโยชน์อื่น ๆ อาทิ โล่รางวัลเกียรติยศ (สำหรับอันดับที่ 13) ถ้วยรางวัลเกียรติยศ (สำหรับอันดับที่ 420) เสื้อแจ็กเกตทีมชาติสวช. และประกาศนียบัตรตัวแทนนักเรียนโอลิมปิกวิชาการระดับประเทศ และสิทธิ์การเป็นตัวแทนเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566 (รอบสุดยอดอัจฉริยภาพระดับประเทศ)

สามารถประกาศรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://bit.ly/3Hl5gcm
สมัครสอบคัดเลือกได้ที่ https://forms.gle/Yvz4KKWYnQ9V1VDx8

หมายเหตุ:
– ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกและต้องการยืนยันสิทธิ์เป็นตัวแทนเข้าร่วมค่ายโอลิมปิกวิชาการ สวช.ฯ รอบคัดเลือก จะต้องเสียค่าธรรมเนียมการเข้าร่วมค่ายคนละ 2,500 บาท
– ค่ายโอลิมปิกวิชาการ สวช.ฯ รอบระดับประเทศ ไม่มีค่าใช้จ่าย

$2,500

ช่วงวัย

ม.ต้น

ระยะทำกิจกรรม

สอบคัดเลือกวันที่ 4 เมษายน 2566 เวลา 13.00-15.00 น.
ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกวันที่ 5 เมษายน 2566 เวลา 11.00 น.
กำหนดการค่าย 18-22 เมษายน 2566

วันที่เปิด/ปิดรับสมัคร

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 30 มีนาคม 2566 เวลา 18.00 น.

ช่องทางติดต่อ

สามารถประกาศรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://bit.ly/3Hl5gcm

หมายเหตุ

หมายเหตุ:
– ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกและต้องการยืนยันสิทธิ์เป็นตัวแทนเข้าร่วมค่ายโอลิมปิกวิชาการ สวช.ฯ รอบคัดเลือก จะต้องเสียค่าธรรมเนียมการเข้าร่วมค่ายคนละ 2,500 บาท
– ค่ายโอลิมปิกวิชาการ สวช.ฯ รอบระดับประเทศ ไม่มีค่าใช้จ่าย

ชื่อผู้กรอกข้อมูล

เสาวนีย์

ประเภทกิจกรรม

Offline

  • This กิจกรรม has passed.

Offline

ช่วงวัย

ม.ต้น

ระยะทำกิจกรรม

สอบคัดเลือกวันที่ 4 เมษายน 2566 เวลา 13.00-15.00 น. ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกวันที่ 5 เมษายน 2566 เวลา 11.00 น. กำหนดการค่าย 18-22 เมษายน 2566

วันที่เปิด/ปิดรับสมัคร

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 30 มีนาคม 2566 เวลา 18.00 น.

ช่องทางติดต่อ / สมัคร

หมายเหตุ

หมายเหตุ: - ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกและต้องการยืนยันสิทธิ์เป็นตัวแทนเข้าร่วมค่ายโอลิมปิกวิชาการ สวช.ฯ รอบคัดเลือก จะต้องเสียค่าธรรมเนียมการเข้าร่วมค่ายคนละ 2,500 บาท - ค่ายโอลิมปิกวิชาการ สวช.ฯ รอบระดับประเทศ ไม่มีค่าใช้จ่าย

เว็บไซต์นี้มีการใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้และ นโยบายในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า