กิจกรรม

Loading กิจกรรม

ค่ายธรรมชาติศึกษาและนิเวศวิทยา

โดยหน่วยงาน: สมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ค่ายธรรมชาติศึกษาและนิเวศวิทยา

เรียนรู้วัฐจักรธรรมชาติ ระบบนิเวศของสัตว์ ค้นหาความเชื่อมโยงและความสัมพันธ์ของพืชและสัตว์ในสิ่งแวดล้อมของเรา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม บอกอะไรพูดอะไรกับมนุษย์อย่างเรา

เข้าสู่เว็บไซต์กิจกรรม

วันที่เริ่ม - สิ้นสุดกิจกรรม

1 มิถุนายน - 1 มกราคม 2019

กลุ่มเป้าหมาย

ประถมต้น, ประถมปลาย, ม.ต้น, ม.ปลาย/อาชีวะ, อุดมศึกษา

ระยะทำกิจกรรม

เช้าเย็นกลับ, 2 วัน 1 คืน, 3 วัน 2 คืน

วันที่เปิด/ปิดรับสมัคร

ตลอดปี 2561

จำนวนคนรับสมัคร

30-70

สถานที่

ศูนย์รวมตะวัน ณ กาญจนบุรี

ที่อยู่

ศูนย์รวมตะวัน
ถ.ช่องสะเดา, กาญจนบุรี 71190 Thailand

แผนที่

Google Map

ค่าตอบแทน(ฝึกงาน)

-

ช่องทางติดต่อ

08-2358-4614 , 08-2358-4616

หมายเหตุ

ลักษณะค่ายเปิดรับตามความต้องการของโรงเรียน /สถานศึกษาที่สนใจมาจัดกิจกรรมให้กับนักเรียนในโรงเรียน, มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรม, ระยะเวลาของแต่ละกิจกรรมต่างกัน