กิจกรรม

Loading กิจกรรม

กิจกรรมการประกวดวีดิทัศน์ “NIA Creative Contest”

โดยหน่วยงาน: กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดย สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) [สนช.] ร่วมกับหน่วยงานเครือข่าย จัดกิจกรรมการประกวดวีดิทัศน์ “NIA Creative Contest” สนับสนุนคนรุ่นใหม่ได้ใช้ความสามารถในการสร้างสรรค์ผลงานผ่านสื่อที่เข้าใจได้ง่าย โดยในปีนี้ได้กำหนดหัวข้อการประกวด คือ “FUTURELAND เมืองแห่งอนาคต” เฟ้นหาตัวแทนทั่วประเทศ เพื่อเป็นตัวแทนภาค

กลุ่มเป้าหมาย

ม.ปลาย/อาชีวะ, อุดมศึกษา

ระยะทำกิจกรรม

5 ตุลาคม 2563

จำนวนคนรับสมัคร

ไม่จำกัดจำนวน

สถานที่

สมัครออนไลน์และส่งผลงาน

ที่อยู่

แผนที่

-

ช่องทางติดต่อ / สมัคร

เข้าสู่เว็บไซต์กิจกรรม

Facebook

หมายเหตุ

ไม่มีค่าใช้จ่าย