กิจกรรม

Loading กิจกรรม

กิจกรรม NLT Edutainment ครั้งที่ 4 หัวข้อ : สามวันดีสี่วันเศร้า

โดยหน่วยงาน: สำนักหอสมุดแห่งชาติ

ขอเชิญร่วมกิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจเพื่อสร้างสังคมแห่งการอ่าน
“NLT Edutainment” ปีที่ 3 ครั้งที่ 4 พูดคุยกับอินทิรา เจริญปุระ กับผลงานพ็อคเก็ตบุ๊คเกี่ยวกับโรคซึมเศร้า “3 วันดี 4 วันเศร้า”

กลุ่มเป้าหมาย

ม.ต้น, ม.ปลาย/อาชีวะ, อุดมศึกษา

ระยะทำกิจกรรม

วันอาทิตย์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.00 - 15.00 น.

จำนวนคนรับสมัคร

ไม่จำกัดจำนวน

สถานที่

สำนักหอสมุดแห่งชาติ

ที่อยู่

สามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 Thailand

แผนที่

Google Map

ช่องทางติดต่อ / สมัคร

เข้าสู่เว็บไซต์กิจกรรม

Facebook

0-2281-5212

หมายเหตุ

ไม่เสียค่าใช้จ่าย