กิจกรรม

Loading กิจกรรม

เทศกาลดนตรีนอกกระแส Noise Market 9

โดยหน่วยงาน: มิวเซียมสยาม

ตลาดน๊อยส์ “Noise Market” เทศกาลนานาดนตรีเปิดหมวก ตลาดของทำมือ ศิลปะ รวมเพลงนอกกระแส Indie Craft, Art , DIY, Workshop, Street Indie Music Festival

Noise Market Team ขอประกาศ เปิดรับสมัครเพื่อร่วมงาน Noise Market ครั้งที่ 9 ที่ Museum Siam แล้ว! พื้นที่มีจำนวนจำกัด การคัดเลือกจนถึง 21 กุมภาพันธ์ 2563 หรือเต็มก่อน

กลุ่มเป้าหมาย

ประถมปลาย, ม.ต้น, ม.ปลาย/อาชีวะ, อุดมศึกษา

ระยะทำกิจกรรม

วันที่ 21 – 22 มีนาคม 2563 เวลา 15.00 – 22.00 น.

สถานที่

มิวเซียมสยาม MRT สนามไชย

ที่อยู่

4 ถนนสนามไชย พระบรมมหาราชวัง
เขตพระนคร, กรุงเทพฯ Thailand

แผนที่

Google Map

ช่องทางติดต่อ / สมัคร

เข้าสู่เว็บไซต์กิจกรรม

Facebook