กิจกรรม

Loading กิจกรรม

บวชเณรเฉลิมพระเกียรติ

โดยหน่วยงาน: ศูนย์เรียนรู้คุณธรรมนำชีวิต วัดเชิงผา

เป็นการให้เด็กเยาวชนเข้ามาบวชเพื่อศึกษาและปฏิบัติตามหลักคำสอนทางพระพุทธศาสนา มีทั้งทฤฏี และภาคปฏิบัติ

วันที่เริ่ม - สิ้นสุดกิจกรรม

24 กุมภาพันธ์ @ 8:00 am - 1 เมษายน @ 5:00 pm

กลุ่มเป้าหมาย

ประถมต้น, ม.ต้น

ระยะทำกิจกรรม

2 - 17 เม.ย. 2562

วันที่เปิด/ปิดรับสมัคร

-

จำนวนคนรับสมัคร

-

สถานที่

ศูนย์เรียนรู้คุณธรรมนำชีวิต วัดเชิงผา

ที่อยู่

ต.กลางดง
อ.ทุ่งเสลี่ยม, สุโขทัย Thailand

แผนที่

Google Map

ค่าตอบแทน(ฝึกงาน)

-

ช่องทางติดต่อ

086 089 5016

หมายเหตุ

-