กิจกรรม

Loading กิจกรรม

NSM SCIENCE MAGAZINE สื่อเพื่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน

โดยหน่วยงาน: องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.)

NSM SCIENCE MAGAZINE สื่อเพื่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ที่อยากให้ทุกคนได้อ่าน

สนใจสมัครสมาชิกได้ที่ http://www.nsm.or.th/other-services/member.html
หรือ ติดตามอ่านฉบับย้อนหลังแบบออนไลน์ได้ที่ http://www.nsm.or.th/online…/learning-media/nsm-journal.html

กลุ่มเป้าหมาย

ประถมต้น, ประถมปลาย, ม.ต้น, ม.ปลาย/อาชีวะ, อุดมศึกษา

วันที่เปิด/ปิดรับสมัคร

สามารถสั่งซื้อได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

จำนวนคนรับสมัคร

ไม่จำกัดจำนวน

สถานที่

กิจกรรมออนไลน์

ที่อยู่

Thailand

แผนที่

Google Map

ช่องทางติดต่อ / สมัคร

เข้าสู่เว็บไซต์กิจกรรม

Facebook

02 577 9999