กิจกรรม

Loading กิจกรรม

okmd ขอเชิญเพื่อนๆ ประกวดคลิป “ภาษาไทย สไตล์ไหนก็เท่” ชิงรางวัล Popular Vote 3,000 บาท และ รางวัลถูกใจ by okmd 3,000 บาท!!!

โดยหน่วยงาน: สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (OKMD)

เดือนแห่งวันภาษาไทยแห่งชาติ
อยากเห็นคนไทย ใช้ภาษาไทยได้ถูกต้อง ทั้งภาษาพูด และภาษาเขียน
เป็นคนไทย พูดภาษาไทย สไตล์ไหนๆ ก็คนไทยด้วยกัน
ไม่ว่าจะอยู่ภาคไหน เหนือ ใต้ ออก ตก พูดภาษาไทยในถิ่นของตัวเอง
มาร่วมกันสอนออนไลน์ในสไตล์ตัวเองแบบสร้างสรรค์
ไม่ว่าจะเป็นภาษากลาง ภาษาท้องถิ่น ภาษาไทยที่เรามักใช้ผิดๆ
หรือจะเป็นสำนวน คำแสลง แบบไหนก็ได้ในสไตล์คุณ
มาร่วมกันทำคลิปสอนภาษาไทย สไตล์ไหนก็เท่แบบง่ายๆ
ผ่านการเรียนรู้แบบใหม่ๆ “ไทย สร้าง สรรค์” เพื่ออนุรักษ์ภาษาไทย
มาจุดประกายการถ่ายทอดความรู้ภาษาไทยอันสละสลวยและมีเอกลักษณ์ด้วยกัน

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมกิจกรรม

 • นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น-ปลาย / ปวช.
 • นิสิต / นักศึกษา / ปวส.
 • ครู ผู้ปกครอง และบุคคลทั่วไป

ประเภทรางวัล

 1. รางวัลขวัญใจมหาชน Popular vote จำนวน 1 รางวัล รางวัลละ 3,000 บาท โดยพิจารณาจาก
 • ผลงานที่ได้รับคะแนนโหวตรวมสูงสุดในแต่ละสัปดาห์จะนับยอด Views จากทาง http://www.okmd.or.th/knowledgebox/295/ และนับยอด likes จากทาง facebook.com/OKMDInspire
 • ปิดโหวตคะแนนคลิปวิดีโอ : วันอังคาร 28 ก.ค. 63 จนถึงเวลา 16.00 น.
 • ความยาวคลิป 3-5 นาที ไม่จำกัดรูปแบบการนำเสนอและวิธีการถ่ายทำ สามารถตัดต่อ ถ่ายทำวิดีโอด้วยแอปพลิเคชันผ่านทางมือถือได้ เช่น Tiktok , Kinemaster ,VideoShow ฯลฯ
 1. รางวัลถูกใจ by OKMD จำนวน 1 รางวัล รางวัลละ 3,000 บาท โดยพิจารณาจากคณะกรรมการของ OKMD
 • นำเสนอแนวคิดและเนื้อหาผ่านมุมมองใหม่ๆ จุดประกายความคิดและถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับผู้อื่นนำไปใช้ประโยชน์ต่อได้
 • ความยาวคลิป 3-5 นาที ไม่จำกัดรูปแบบการนำเสนอและวิธีการถ่ายทำ สามารถตัดต่อ ถ่ายทำวิดีโอด้วยแอปพลิเคชันผ่านทางมือถือได้ เช่น Tiktok , Kinemaster ,VideoShow ฯลฯ

 การสมัครและส่งผลงาน

 • เปิดรับสมัคร : วันที่ 13 ก.ค. 63
 • สมัครและส่งผลงาน ได้ตั้งแต่วันที่ 13-24 ก.ค. 63 (ปิดรับสมัครวันศุกร์ที่ 24 ก.ค. 63 เวลา 16.00 น.)
 • สมัครเข้าร่วมโครงการผ่านทาง Google Form: https://forms.gle/gqYahTVXYe44aZQh6
 • อัพโหลดผลงานผ่าน youtube ของคุณแล้วส่ง Link ผลงานและส่งไฟล์ต้นฉบับพร้อมชื่อคลิปและคำอธิบายสั้นๆ เกี่ยวกับวิดีโอของท่านพร้อมเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ ส่งมาที่ okmdknowledgebox@gmail.com
 • ประกาศผล : วันที่ 29 ก.ค. 63 ทาง http://www.okmd.or.th และ facebook.com/OKMDInspire

เงื่อนไขในการส่งผลงานเข้าประกวด

 • ผู้เข้าประกวดสามารถส่งคลิปได้ทุกประเภท ไม่จำกัดจำนวน
 • กรณีนำภาพ/เสียงของคลิปผู้อื่นมาใช้ประกอบ หรือบทสัมภาษณ์บุคคล ต้องได้รับอนุญาตจากบุคคลท่านนั้น
 • ผลการตัดสินของ สบร. ถือเป็นที่สิ้นสุด
 • สบร. สามารถนำไปใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทางช่องทางต่างๆ ได้ตามความเหมาะสม
 • ผู้ส่งผลงานต้องรับผิดชอบต่อลิขสิทธิ์ของข้อมูล ได้แก่ เนื้อหา ภาพ เสียง คลิปวิดีโอ ซอฟต์แวร์ หรืออื่นใดที่ใช้ในการผลิตผลงาน โดยต้องไม่ละเมิดกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์ และทรัพย์สินทางปัญญา และมีการอ้างอิงถึงแหล่งที่มาอย่างชัดเจน ทางผู้จัดโครงการฯ ไม่มีส่วนรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น ในกรณีที่มีการละเมิดลิขสิทธิ์
 • สบร.ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด และเงื่อนไขต่างๆของการประกวด โดยไม่จำต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

กลุ่มเป้าหมาย

ม.ต้น, ม.ปลาย/อาชีวะ, อุดมศึกษา

ระยะทำกิจกรรม

เปิดรับสมัคร : 13 – 24 กรกฎาคม 63

วันที่เปิด/ปิดรับสมัคร

เปิดรับสมัคร : 13 – 24 กรกฎาคม 63

จำนวนคนรับสมัคร

ไม่จำกัด

สถานที่

okmd

ที่อยู่

สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน): สบร. สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี 69/18-19 อาคารชุดมิว บิลดิ้ง (วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล) ชั้น 18 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
bangkok, 10400 Thailand

แผนที่

Google Map

ค่าตอบแทน(ฝึกงาน)

ไม่มี

ช่องทางติดต่อ / สมัคร

เข้าสู่เว็บไซต์กิจกรรม

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Website : www.okmd.or.th/activities/OKMD/3780/ Facebook : www.facebook.com/OKMDInspire Twitter : @okmdia

หมายเหตุ

ผู้ประกวดทุกท่านที่ส่งคลิปเข้ามาประกวดจะได้รับเสื้อ okmdia เป็นของที่ระลึกสุดชิค คนละ 1 ตัว