กิจกรรม

Loading กิจกรรม

One-day trip เรียนรู้การผลิตรายการโทรทัศน์ @สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3

โดยหน่วยงาน: ONCEs Thailand พื้นที่เรียนรู้สำหรับเยาวชนไทย

One-day trip @สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3
เชิญชวนน้องๆเข้าร่วมกิจกรรมทัศนศึกษาที่สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3ที่จะได้มีโอกาสเรียนรู้งานด้านการสื่อสาร วิทยุ โทรทัศน์ จากสถานที่จริงสร้างประสบการณ์การเรียนรู้นอกห้องเรียน
ฃ‍สิ่งที่น้องๆจะได้รับจากกิจกรรมนี้‍
– พาชมเบื้องหลังการผลิตรายการโทรทัศน์จากสถานที่จริง
– ทัศนศึกษาภายในสถานี เรียนรู้การทำงานของแผนกต่างๆ
– ฝึกทักษะการอยู่ร่วมกับผู้อื่น
– ฝึกทักษะการคิด กล้าแสดงออก ความคิดสร้างสรรค์ ตลอดจนการแสดงความคิดเห็นอย่างมีประสิทธิภาพ

กลุ่มเป้าหมาย

ม.ปลาย/อาชีวะ

ระยะทำกิจกรรม

วันที่ 30 มีนาคม 2563 เวลา : 08.30 - 12.00 น.

สถานที่

สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3(ตึกมาลีนนท์)

ที่อยู่

เลขที่ 3199 อาคารมาลีนนท์ทาวเวอร์ ถนนพระราม 4 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

แผนที่

Google Map

ช่องทางติดต่อ / สมัคร

เข้าสู่เว็บไซต์กิจกรรม

Facebook

0992134664