กิจกรรม

Loading กิจกรรม

บริจาคของ2แผ่นดิน ปากเซ สตึงเตรง

โดยหน่วยงาน: ONE FINE DAY

23 ตุลาคม 2563
06.00 ข้ามด่านช่องเม็ก เดินทางไปเมืองปากเซไหว้พระจุดชมวิวในเมืองและทานอาหารเช้าในตัวเมืองเดินทางสู่กัมพูชา
11.00 ถึงชายเเดนลาวกัมพูชา ทำเรื่องข้ามแดน
12.00 อยู่ในเมืองสตึงเตรงนำของไปบริจาคให้วัดกัมพูชาและหมู่บ้านที่เสียหายจากน้ำท่วมและนำบางส่วนฝากไปบริจาคบ้านดอนสเลงเพรา เป็นการยากที่เราจะเข้าถึง
13.00 จากนั้นไป osvay ชมป่าชายเลนน้ำจืด ฟังประวัติเมืองสตึงเตรง
14.00 เข้าที่พักเป็น โรงแรม เราจัดให้ ห้องละ 2-3 คน
15.00 ไปเดินชมน้ำตกพระนิมิต
17.00 เข้าที่ีพักสรุปกิจกรรมและเข้านอน
24 ตุลาคม 2563
08.00ทานอาหารเช้าที่พัก เดินทางกลับประเทศลาว
10.00 แวะให้ชมน้ำตกคอนพะเพ็ง
14.00 ถึงเมืองปากเซ เดินทางไปศูนย์ดูแลเด็กเล็กเมืองปากเซและมอบอุปกรณ์การเรียนให้น้องๆและกรณีที่มีอาสามา15-20คนเราจะทาสีกำแพงให้ทางโรงเรียน
17.00 เที่ยวชมเมืองและเข้าที่พัก
25 ตุลาคม 2563
08.00 ออกเดินทางกลับ กทม
21.00-22.00 ถึง กทม โดยสวัสดิภาพ
*** กำหนดการเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม ***

กลุ่มเป้าหมาย

อุดมศึกษา

ระยะทำกิจกรรม

22 ต.ค. เวลา 19:30 – 25 ต.ค. เวลา 21:00

สถานที่

ปากเซ สตึงเตรง

ที่อยู่

แผนที่

-

ช่องทางติดต่อ / สมัคร

Facebook

083 1919554

หมายเหตุ

ค่าใช้จ่าย 3990 บาท