กิจกรรม

Loading กิจกรรม

อาสาทำอิฐจากขยะพลาสติก ที่ BAMBOO SCHOOL จ.กาญจนบุรี

โดยหน่วยงาน: ONE FINE DAY

อาสาทำอิฐจากขยะพลาสติก ที่ BAMBOO SCHOOL จ.กาญจนบุรี

กิจกรรมโครงการ Eco bricks

เปิดรับบริจาคขวดน้ำ ถุงพลาสติก ถุงกาแฟ ถุงขนม โฟม และขยะพลาสติกอื่นๆ นำมาใช้แทนอิฐในการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์

Eco Bricks ซึ่งเป็นโปรเจกต์ที่เกิดขึ้นจากปณิธาน ของแคทเธอรีน รูธ ไรลี่ ไบรอัน เพราะเธอเบื่อกับการเห็นถุงพลาสติกตามท้องถนน จึงคิดที่จะลงไปยังชุมชนและจัดการกับขยะจำนวนมหาศาล ทั้งการสร้างบ้านจากไม้ไผ่ รวมทั้งบ้าน กำแพง และบันไดจาก Eco Bricks หรือขวดพลาสติกที่อัดแน่นไปด้วยขยะ เพื่อลดปัญหาสิ่งแวดล้อม พร้อมสอนให้เด็กๆ รู้จักรักษาคุณค่าของสิ่งที่มีและใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

สถานที่จัดกิจกรรม BAMBOO SCHOOL FAMILY ที่เป็นทั้งโรงเรียน ที่พักสำหรับเด็ก และสถานพยาบาล ของเด็กๆในชุมชนบ้องตี้ล่าง จังหวัดกาญจนบุรี โดยการทำ ECO BRICKS หรือการนำเศษขยะชิ้นเล็กๆ ที่ไม่สามารถรีไซเคิลได้ เช่น ถุงพลาสติก ซองขนม กระดาษ มาอัดให้แน่นในขวดพลาสติก จากนั้นก็นำขวดเหล่านี้ไปก่อเป็นโครงสร้างผนังแทนอิฐ ซึ่งจะถือว่าเป็นสิ่งก่อสร้างจากขวดพลาสติกอัดด้วยขยะครั้งแรกในประเทศไทย

ตารางกิจกรรม
 • วันที่ 1 ธันวาคม 2562
  06.00 น.   ออกเดินทางจาก ปตท สนามเป้า
  10.30 น.   ถึง bamboo school ฟังบรรยายแนวคิดการทำ eco brick และสาธิตการทำ
  12.00 น.   รับประทานอาหารเที่ยงที่เตรียมให้
  13.00 น.   ทำกิจกรรมต่อ ** ในกรณีที่เสร็จเร็วอาจพาแวะน้ำตกไทรโยค **
  15.00 น.   เดินทางกลับ
  19.00-20.00 น.   ถึงกรุงเทพมหานครโดยสวัสดิภาพ

*** กำหนดการเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม ***

สมัคร:
https://www.facebook.com/onefinedayclub

กลุ่มเป้าหมาย

ม.ปลาย/อาชีวะ, อุดมศึกษา

ระยะทำกิจกรรม

วันที่ 1 ธันวาคม 2562

จำนวนคนรับสมัคร

มากกว่า 20 คนขึ้นไป

สถานที่

BAMBOO SCHOOL FAMILY

ที่อยู่

กาญจนบุรี Thailand

แผนที่

Google Map

ช่องทางติดต่อ / สมัคร

Facebook

หมายเหตุ

มีค่าใช้จ่าย 830 บาท