กิจกรรม

Loading กิจกรรม

อาสาเก็บขยะหาดดงตาล เกาะยอ ที่สัตหีบ

โดยหน่วยงาน: ONE FINE DAY

ตารางกิจกรรม
 • วันที่ 7 ธันวาคม 2562
  06.00 น.   ออกเดินทางจาก ปตท. BTS สนามเป้า
  09.00 น.   ถึงหาดดงตาล และขึ้นเรือไปทำกิจกรรมเก็บขยะที่เกาะยอ และวนเรือรอบอ่าวสัตหีบ
  12.30 น.   ถึงชายฝั่งและ รับประทานอาหารเที่ยง และเก็บขยะรอบหาดดงตาล
  14.00 น.   เดินทางกลับ
  17.00-18.00 น.   ถึงกรุงเทพมหานครโดยสวัสดิภาพ

**กิจกรรมเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

สมัคร:
https://www.facebook.com/onefinedayclub

กลุ่มเป้าหมาย

ม.ปลาย/อาชีวะ, อุดมศึกษา

ระยะทำกิจกรรม

วันที่ 7 ธันวาคม 2562

จำนวนคนรับสมัคร

ปิดรับสมัครเมื่อเต็มจำนวน

สถานที่

อำเภอสัตหีบ

ที่อยู่

ชลบุรี Thailand

แผนที่

Google Map

ช่องทางติดต่อ / สมัคร

Facebook

หมายเหตุ

มีค่าใช้จ่าย 1,480 บาท