กิจกรรม

Loading กิจกรรม

อาสาปลูกป่า สร้างฝาย รับลมหนาวที่แก่นมะกรูด จ.อุทัยธานี

โดยหน่วยงาน: ONE FINE DAY

กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อทำฝายกักน้ำไว้ให้ชาวบ้านได้มีน้ำใช้ เนื่องจากบริเวณนั้นมีฝายเฉพาะ ตอนบนแต่ตอนล่าง นำ้ยังคงน้อย ซึ่งถ้าฝายเสร็จจะทำให้การกัก เก็บน้ำดีขึ้น และ เรายังได้ปลูกไม้ประดับให้สวยงาม ไว้ต้อนรับนักท่องเที่ยว นอกจากนี้ยังเป็นการพักผ่อนในวันหยุด และรู้จักกับเพื่อนใหม่ ก่อนเริ่มต้นวันทำงานในวันจันทร์

“จุดสร้างฝาย ฝายกั้นน้ำปางสวรรค์” เหมือนดั่งชื่อเลยครับ ที่นี่สวยงามปางสวรรค์วิมานจริงๆ ฝายกั้นน้ำแห่งนี้เป็นฝายกั้นน้ำในชุมชน แทบจะไม่มีคนมาที่นี่เลย มีเพียงคนที่รู้จักบางกลุ่มเท่านั้นที่เดินทางมา

ฝายกั้นน้ำที่ขุดลงไปในดิ้นมีน้ำไหลเวียนตลอดเวลา กลายเป็นภาพของม่านน้ำขนาดย่อมที่ไหลแรงและสวยงาม ท่ามกลางบรรยากาศแห่งต้นไม้ใบหญ้าอันเขียวขจี เมื่อได้ไปยืนอยู่ท่ามกลางของฝายกั้นน้ำจะได้รับความรู้สึกที่สดชื่น สามารถเล่นน้ำในฝายได้อย่างสนุกสนาน

ตารางกิจกรรม
 • วันที่ 21 ธันวาคม 2562
  06.30 น.   ออกเดินทางจาก ปตท. สนาเป้า
  10.00 น.   ถึงฝายเก็บน้ำปางสวรรค์ สร้างฝายร่วมกับชุมชน และ ปลูกป่า
  12.30 น.   ทานอาหารเที่ยงที่เราเตรียมไว้
  14.30 น.   วัดถ้ำเขาวง ไหวพระ
  15.30 น.   เดินเข้าที่พัก เป็นเต้นท์ที่เราเตรียมให้ ที่อุ้ยกือ หรือที่พักใกล้เคียง
  18.00 น.   ทำกิจกรรมรู้จักฉันรู้จักเธอ บอกเล่าเรื่องราวของตนเอง
  22.00 น.   นั่งดูดาวจาก ต้นท์ของตนเอง
 • วันที่ 22 ธันวาคม 2562
  08.00 น.   ทานอาหารเช้าที่เราเตรียมให้ ดูทะเลหมอก
  10.00 น.   เดินทางกลับ
  17.00 น.   ถึงกรุงเทพมหานครโดยสวัสดิภาพ

**กิจกรรมเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม **

สมัคร:
https://www.facebook.com/onefinedayclub

กลุ่มเป้าหมาย

ม.ปลาย/อาชีวะ, อุดมศึกษา

ระยะทำกิจกรรม

วันที่ 21-22 ธันวาคม 2562

จำนวนคนรับสมัคร

ปิดรับสมัครเมื่อเต็มจำนวน

สถานที่

บ้านแก่นมะกรูด

ที่อยู่

อ.บ้านไร่, อุทัยธานี Thailand

แผนที่

Google Map

ช่องทางติดต่อ / สมัคร

Facebook

หมายเหตุ

มีค่าใช้จ่าย 2,100 บาท