กิจกรรม

Loading กิจกรรม

ครูอาสาอาข่ากาแฟ แม่จันใต้ จ.เชียงราย

โดยหน่วยงาน: ONE FINE DAY

ตารางกิจกรรม
20 สค 2563
19.30 ออกเดินทางจาก ปตท bts สนามเป้า
21 สค 2563
09.00  ถึงวัดห้วยน้ำขุ่น จัดกระเป้า ขึ้น off road ไป บ้านแม่จันใต้
11.00 ถึงที่พัก ทานอาหารเที่ยง ประชุมกิจกรรม โดยแบ่งตามกลุ่มที่แจงไว้ใน line
13.00 เริ่มกิจกรรม เก็บกาแฟ
17.00 เริ่มกิจกรรมที่ประชุมไว้กับน้องๆ และ ทานอาหารเย็นที่เตรียมให้
22 สค 63
09.00 ทานอาหรที่เราเตรียมให้ และ ดูประเพณีโล้ชิงช้า ซึ่งคาดว่าจะตรงกับที่เราเดินทางไป ซึ่งปกติจัดหลังวันแม่ของทุกปี
15.00 เดินทางกลับลงมาพักตัวเมืองเชียงราย
19.00 ถึงที่พัก
23 สค 63
09.00 ออกเดินทางกลับ และ แวะวัดร่องขุ่น
23.00 ถึงกทม โดยประมาณ
*** กำหนดการเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม ***

กลุ่มเป้าหมาย

อุดมศึกษา

ระยะทำกิจกรรม

20 ส.ค. เวลา 19:30 – 23 ส.ค. เวลา 23:00

วันที่เปิด/ปิดรับสมัคร

01 ก.พ. 2563 - 19 ส.ค. 2563

สถานที่

บ้านแม่จันใต้ ตำบล : ท่าก๊อ อำเภอ : แม่สรวย จังหวัด : เชียงราย

ที่อยู่

แผนที่

-

ช่องทางติดต่อ / สมัคร

ติดต่อได้ที่ เบอร์ 0831919554 email: mongwin123@gmail.com line: navigatorsutee

หมายเหตุ

2100 บาท/คน