กิจกรรม

Loading กิจกรรม

ชวนไปบริจาคของวันปีใหม่ ที่พงสาลี ประเทศลาว

โดยหน่วยงาน: ONE FINE DAY

ปัจจุบันซึ่งเป็นหนึ่งในแขวงที่ยากจนใน สปป ลาว และ การเข้าถึงค่อนข้างลำบาก โดยกิจกรรมเป็นการสนับสนุนนักเรียนในระดับประถมโดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับเด็กที่ด้อยโอกาสจากจังหวัดใกล้เคียงในการเรียนที่โรงเรียนและโรงเรียนอื่นๆ ในจังหวัดพงสาลี่

กลุ่มเป้าหมาย

อุดมศึกษา

ระยะทำกิจกรรม

พุธ, 30 ธ.ค. 2563 19:30 ถึง อาทิตย์, 03 ม.ค. 2564 23:00

วันที่เปิด/ปิดรับสมัคร

อังคาร, 29 ธ.ค. 2563

จำนวนคนรับสมัคร

20 ตำแหน่ง

สถานที่

แขวงพงสาลี่ สปป ลาว

ที่อยู่

ตำบล/แขวง ห้วยโก๋น อำเภอ/เขต เฉลิมพระเกียรติ จังหวัด น่าน 55130

แผนที่

Google Map

ช่องทางติดต่อ / สมัคร

เข้าสู่เว็บไซต์กิจกรรม

ติดต่อสอบถาม ชื่อ : วันฟายเดย์ เบอร์ติดต่อ : 0831919554 Line : navigatorsutee

หมายเหตุ

มัดจำ 1000 บาท ไว้สำหรับยืนยันการเดินทาง