กิจกรรม

Loading กิจกรรม

สร้างบ้านปลา บอกรักโลมาอิรวดี ณ เกาะคำเหียง จ.สงขลา

โดยหน่วยงาน: ONE FINE DAY

ตารางกิจกรรม
3 เมษายน
19.00 ออกเดินทางจาก ปตท bts สนามเป้า
4เมษายน
10.00 ถึงหาดใหญ่
แวะพิพธภัณเมืองหาดใหญ่ และ เดินทางไปยังย่านเก่าเมือง สงขลา
และหาดสมิหลา
17.00 เขาที่พักที่อำเภอกระเเเสสินธิ์
5 เมษายน
8.00 ทานอาหารเช้าที่พัก
ล่องเรืออกทะเล ไปทำบ้านปลา และ ปล่อยพันธุ์กุ้ง
ทานอาหารเที่ยงที่เกาะ คำเหียง
เดินเล่นบนเกาะ คำเกียง ชมธรรมชาติบนเกาะที่ชื่อว่าอุทยานแห่งรัก
17.00 เดินทางไปดูธรรมชาติที่สะพานเอกชัย
เข้าพักที่ทะเลน้อย
6 เมษายน
05.00 ล่องเรือไปดูการยกยอทำประมง และ ธรรมชาติที่งดงาม
09.00 ออกเดินทางกลับกรุงเทพ
22.00-23.00 ถึงกทม โดยสวัสดิภาพ

กลุ่มเป้าหมาย

อุดมศึกษา

ระยะทำกิจกรรม

3 เม.ย. เวลา 19:00 – 6 เม.ย. เวลา 22:00

สถานที่

เกาะคำเหียง

ที่อยู่

Khlong Ri, Sathing Phra District, Songkhla 90190

แผนที่

Google Map

ช่องทางติดต่อ / สมัคร

Facebook

วันฟายเดย์ 0831919558

หมายเหตุ

จ่ายค่าใช้จ่ายท่านละ 3100 บาท