กิจกรรม

Loading กิจกรรม

อบรมสัมมนา สร้างตัวตนบนโลก Online

โดยหน่วยงาน: Team Digital

เชิญร่วมอบรมในหัวข้อ “สร้างตัวตน บนโลกOnline”
วันเสาร์ที่ 30 มีนาคม 2562
ณ ห้อง 413 ชั้น 4 อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

หัวข้ออบรม สื่อออนไลน์

  • การสร้างตัวตนให้เกิดบนโลกออนไลน์ Facebook Twitter YouTube
  • การเลือกประเภทของสื่อออนไลน์ในแต่ละกลุ่มผู้บริโภคใดบ้าง
  • การเลือกเนื้อหา ภาพ ข้อความ วิดีโอ อย่างไรให้โดนใจมากที่สุดกับกลุ่มเป้าหมาย

สนใจสมัครได้ที่ >> https://bit.ly/2tPDuiL

ทั้งนี้ ทีมงานจะมีการคัดเลือกจากผู้ที่ลงทะเบียนผ่าน Google Form และจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับภายในวันที่ 26 มีนาคม 2562

 

วันที่เริ่ม - สิ้นสุดกิจกรรม

30 มีนาคม @ 8:00 am - 30 มีนาคม @ 5:00 pm

กลุ่มเป้าหมาย

ม.ปลาย/อาชีวะ, อุดมศึกษา

ระยะทำกิจกรรม

วันเสาร์ที่ 30 มีนาคม 2562

วันที่เปิด/ปิดรับสมัคร

สนใจสมัครได้ที่ https://bit.ly/2tPDuiL

จำนวนคนรับสมัคร

70 คน

สถานที่

อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ (สสส.)

ที่อยู่

99/8 ซอยงามดูพลี ถนนพระรามสี่
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร, กรุงเทพฯ 10120 Thailand

แผนที่

Google Map

ค่าตอบแทน(ฝึกงาน)

-

ช่องทางติดต่อ

-

หมายเหตุ

-