กิจกรรม

Loading กิจกรรม

online marketing ฝึกงาน

โดยหน่วยงาน: บริษัท สหสเตนเลสสตีล จำกัด

บริษัท สหสเตนเลสสตีล จำกัด รับสมัครพนักงาน online marketing เพื่อมาฝึกงาน ระหว่าง มีนาคม 2562 –ตุลาคม 2562 เพื่อทำหน้าที่

  1. คัดเลือกช่องทางการสื่อสาร
  2. ติดต่อประสานงานกับสื่อ
  3. ควบคุม ติดตาม ตรวจสอบการลงโฆษณา ประชาสัมพันธ์
  4. ติดต่อประสานงานและอำนวยความสะดวก ในการให้ข่าวแก่สื่อมวลชน
  5. สรุปผลการโฆษณาประชาสัมพันธ์

สถานที่ทำงาน เลขที่ 88 หมู่ 7 ถ.กิ่งแก้ว ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

กลุ่มเป้าหมาย

อุดมศึกษา

ระยะทำกิจกรรม

ระหว่าง มีนาคม 2562 – ตุลาคม 2562

จำนวนคนรับสมัคร

3 อัตรา

สถานที่

บริษัท สหสเตนเลสสตีล จำกัด

ที่อยู่

88 หมู่ 7 ถ.กิ่งแก้ว ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี
สมุทรปราการ, Thailand

แผนที่

Google Map

ช่องทางติดต่อ / สมัคร

เข้าสู่เว็บไซต์กิจกรรม

HRM@SAHASTAINLESS.COM สอบถามเพิ่มเติม คุณลลิตา สมปัญญา 02-1751653-4 ต่อ1202