กิจกรรม

Loading กิจกรรม

online marketing ฝึกงาน

โดยหน่วยงาน: บริษัท สหสเตนเลสสตีล จำกัด

กิจกรรม Category:

บริษัท สหสเตนเลสสตีล จำกัด รับสมัครพนักงาน online marketing เพื่อมาฝึกงาน ระหว่าง มีนาคม 2562 –ตุลาคม 2562 เพื่อทำหน้าที่

  1. คัดเลือกช่องทางการสื่อสาร
  2. ติดต่อประสานงานกับสื่อ
  3. ควบคุม ติดตาม ตรวจสอบการลงโฆษณา ประชาสัมพันธ์
  4. ติดต่อประสานงานและอำนวยความสะดวก ในการให้ข่าวแก่สื่อมวลชน
  5. สรุปผลการโฆษณาประชาสัมพันธ์

สถานที่ทำงาน เลขที่ 88 หมู่ 7 ถ.กิ่งแก้ว ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

เข้าสู่เว็บไซต์กิจกรรม

วันที่เริ่ม - สิ้นสุดกิจกรรม

1 มีนาคม @ 8:00 am - 31 ตุลาคม @ 5:00 pm

กลุ่มเป้าหมาย

อุดมศึกษา

ระยะทำกิจกรรม

ระหว่าง มีนาคม 2562 – ตุลาคม 2562

วันที่เปิด/ปิดรับสมัคร

-

จำนวนคนรับสมัคร

3 อัตรา

สถานที่

บริษัท สหสเตนเลสสตีล จำกัด

ที่อยู่

88 หมู่ 7 ถ.กิ่งแก้ว ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี
สมุทรปราการ, Thailand

แผนที่

Google Map

ค่าตอบแทน(ฝึกงาน)

-

ช่องทางติดต่อ

HRM@SAHASTAINLESS.COM สอบถามเพิ่มเติม คุณลลิตา สมปัญญา 02-1751653-4 ต่อ1202

หมายเหตุ

-

Calendar powered by ปฏิทินกิจกรรม