กิจกรรม

Loading กิจกรรม

Call Service Operation ( Part-Time)

โดยหน่วยงาน: บริษัท โกซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด

กิจกรรม Category:

บริษัท โกซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด รับสมัคร Call Service Operation ( Part-Time)
 • ลักษณะงาน :
  – ให้ข้อมูลลูกค้าที่ใช้บริการร้าน 7-11
  – ทำงานอย่างน้อย 5 วัน/สัปดาห์
  – ปฏิบัติงานที่พญาไท (CP TOWER 3)
  – สามารถทำงานได้อย่างน้อย 8 ชั่วโมงขึ้นไป
 • ประเภทงาน : บริการลูกค้า/Call Center/พนักงานต้อนรับ
 • สถานที่ทำงาน : พญาไท
 • การศึกษา : อายุระหว่าง 18 – 35 ปี ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • คุณสมบัติ :
  – พิมพ์ดีดสัมผัสได้ 30 คำ/นาที
  – มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่
  – Service Mind
 • อายุ : 18 -35 ปี
สนใจสมัครหรือดูรายละเอียดเพิ่มเติม –> http://job.cpall.co.th

ที่มา : http://job.cpall.co.th

เข้าสู่เว็บไซต์กิจกรรม

วันที่เริ่ม - สิ้นสุดกิจกรรม

24 เมษายน @ 8:00 am - 31 พฤษภาคม @ 5:00 pm

กลุ่มเป้าหมาย

อุดมศึกษา

ระยะทำกิจกรรม

ทำงานอย่างน้อย 5 วัน/สัปดาห์ หรือ อย่างน้อย 8 ชั่วโมงขึ้นไป

วันที่เปิด/ปิดรับสมัคร

-

จำนวนคนรับสมัคร

10 อัตรา

สถานที่

อาคาร ซี. พี. ทาวเวอร์ 3 (พญาไท)

ที่อยู่

34 ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี, กรุงเทพฯ 10400 Thailand

แผนที่

Google Map

ค่าตอบแทน(ฝึกงาน)

-

ช่องทางติดต่อ

-

หมายเหตุ

-