กิจกรรม

Loading กิจกรรม

ทเวนตี้โฟร์ ช้อปปิ้ง รับสมัคร Part Time

โดยหน่วยงาน: บริษัท ทเวนตี้โฟร์ ช้อปปิ้ง จำกัด

กิจกรรม Category:

บริษัท ทเวนตี้โฟร์ ช้อปปิ้ง จำกัด รับสมัคร Part Time
 • ลักษณะงาน :
  – ปฏิบัติงานตาม Project ที่ได้รับมอบหมาย
  – ปฏิบัติงาน 5 วัน / สัปดาห์ (จันทร์ – ศุกร์)
  – เวลาปฏิบัติงาน 8.30 – 18.00 น.
 • ประเภทงาน : เทคโนโลยีสารสนเทศ
 • สถานที่ทำงาน : สาทร
 • การศึกษา : ปวช., ปวส. และปริญญาตรี คอมพิวเตอร์, วิศวคอมพิวเตอร์ , Computer Science , เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • อายุ : 18 ปีขึ้นไป
สนใจสมัครหรือดูรายละเอียดเพิ่มเติม –> http://job.cpall.co.th

ที่มา : http://job.cpall.co.th

เข้าสู่เว็บไซต์กิจกรรม

วันที่เริ่ม - สิ้นสุดกิจกรรม

24 เมษายน @ 8:00 am - 31 พฤษภาคม @ 5:00 pm

กลุ่มเป้าหมาย

อุดมศึกษา

ระยะทำกิจกรรม

ปฏิบัติงาน 5 วัน / สัปดาห์ (จันทร์ - ศุกร์)

วันที่เปิด/ปิดรับสมัคร

-

จำนวนคนรับสมัคร

5 อัตรา

สถานที่

เขตสาทร

ที่อยู่

กรุงเทพฯ Thailand

แผนที่

Google Map

ค่าตอบแทน(ฝึกงาน)

-

ช่องทางติดต่อ

-

หมายเหตุ

-