กิจกรรม

Loading กิจกรรม

รับสมัคร Part Time เดอะ พิซซ่า คอมปะนี

โดยหน่วยงาน: เดอะ พิซซ่า คอมปะนี

กิจกรรม Category:

เดอะ พิซซ่า คอมปะนี
พนักงานทำอาหาร พนักงานครัว Cook
ตำแหน่งที่ตั้ง: จังหวัดพิษณุโลก

ลักษณะงาน
1. จัดเตรียมอุปกรณ์และดูแลความสะอาดที่ใช้ในการจัดทำอาหารให้ลูกค้า
2. ให้บริการจัดทำอาหารกับลูกค้าและสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า 100%
3. ตรวจเช็ค และทำความสะอาดของร้านและอุปกรณ์ต่างๆ
4. ตรวจสอบคุณภาพอาหารให้ได้ตามมาตรฐาน SOO ก่อนเสิร์ฟให้ลูกค้า
5. ดูแลการแต่งกายของตัวเองให้เป็นไปตามกฎระเบียบบริษัท
6. ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน

คุณสมบัติ
– อายุ 18 ปี ขึ้นไป ( ต่ำกว่า 18 ปี ต้องมีใบส่งตัวฝึกงานจากสถานศึกษา)
– วุฒิ ม.3 ขึ้นไป
– สามารถทำงานได้ 4-6 วัน/สัปดาห์
– สามารถทำงานได้ 4-8 ชั่วโมง/วัน (สามารถเลือกเวลาทำงานได้)
– พนักงานประจำ สมัคร บาท/เดือน
– พนักงานชั่วคราว Part Time 43-55บาท/ชั่วโมง ( ต่างจังหวัดเริ่มต้น 40บาท/ชั่วโมง )

สวัสดิการอื่นๆ
– วันหยุดนักขัตฤกษ์ Part Time 86-110บาท/ชั่วโมง OT. 172-220บาท/ชั่วโมง
– ประกันอุบัติเหตุ ประกันชีวิต และ ประกันสังคม
– ค่ากะปิดร้าน
– ส่วนลดพนักงานในการซื้อสินค้า

วันที่เริ่ม - สิ้นสุดกิจกรรม

21 กุมภาพันธ์ @ 8:00 am - 31 มีนาคม @ 5:00 pm

กลุ่มเป้าหมาย

อุดมศึกษา

ระยะทำกิจกรรม

-

วันที่เปิด/ปิดรับสมัคร

-

จำนวนคนรับสมัคร

-

สถานที่

จังหวัดพิษณุโลก

ที่อยู่

แผนที่

-

ค่าตอบแทน(ฝึกงาน)

43-55บาท/ชั่วโมง ( ต่างจังหวัดเริ่มต้น 40บาท/ชั่วโมง )

ช่องทางติดต่อ

-

หมายเหตุ

-