กิจกรรม

Loading กิจกรรม

เที่ยวเมืองโบราณ บ้านโคกไม้เดน

โดยหน่วยงาน: เครือข่ายพลเมืองเด็กเมืองพระชนกจักรี

วันที่เริ่ม - สิ้นสุดกิจกรรม

22 กุมภาพันธ์ @ 8:00 am - 1 ตุลาคม @ 5:00 pm

กลุ่มเป้าหมาย

ประถมต้น, ประถมปลาย, ม.ต้น, ม.ปลาย/อาชีวะ, อุดมศึกษา

ระยะทำกิจกรรม

08.00 - 17.00

วันที่เปิด/ปิดรับสมัคร

-

จำนวนคนรับสมัคร

ไม่จำกัด

สถานที่

เครือข่ายพลเมืองเด็กเมืองพระชนกจักรี

ที่อยู่

พยุหะคีรี
ท่าน้ำอ้อย, นครสวรรค์ Thailand

แผนที่

Google Map

ค่าตอบแทน(ฝึกงาน)

-

ช่องทางติดต่อ

088-545-9300

หมายเหตุ

-

Calendar powered by ปฏิทินกิจกรรม