กิจกรรม

Loading กิจกรรม

โครงการ “PIGMA MICRON” I AM ORIGINAL ปี 3

โดยหน่วยงาน: บริษัท ซากุระโปรดัคส์ (ไทยแลนด์) จำกัด

Sakura Products (Thailand) ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวาดภาพ “I AM ORIGINAL 3 หัวข้อ วาดฝันกับมือ” ชิงเงินรางวสัลมูลค่ารวม 60,000 บาท พร้อมได้เป็นส่วนนึงในการร่วมงานกับศิลปินแต่ละทีม และได้ร่วมทริปไปญี่ปุ่นกับเหล่าศิลปิน

วัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิต นักศึกษาได้ทราบกระบวนการคิดงาน การตีโจทย์ และการทำงานให้ตรง Conceptรูปแบบของชิ้นงานที่จะส่งเข้าประกวด แบ่งเป็น 3 ประเภท ดังนี้

  1. การประกวดรูปแบบชิ้นงานศิลปะประเภท CREATIVE DRAWINGนำทีมโดยคุณเป๋ง ชานนท์ Art Di และ คุณชัชวาล มั่นสัตย์รักสกุล (ฉลุยส์ เด็กหนวด)
  2. การประกวดรูปแบบชิ้นงานศิลปะประเภท CARTOONISTนำทีมโดยคุณวีระชัย ดวงพลา(เดอะดวง) และ คุณไตรภัค สุภวัฒนา (PUCK)
  3. การประกวดรูปแบบชิ้นงานศิลปะประเภท

สถานที่ :
ส่งผลงานไปที่  บีลิงค์ มีเดีย จำกัด หรือ บริษัท ซากุระโปรดัคส์ (ไทยแลนด์) จำกัด

  • คัดเลือกรอบแรก  ช่วงเดือนสิงหาคม
  • วันประกาศผลและแสดงผลงาน  ช่วงเดือนกันยายน

ติดต่อ :
คุณอมรา (ส่วง) 0805963338
คุณวราภรณ์ (แป้ง) 0805954940

กลุ่มเป้าหมาย

อุดมศึกษา

ระยะทำกิจกรรม

ตั้งแต่วันที่ 15 กมุภาพันธ์ 2562 -15 สิงหาคม 2562

จำนวนคนรับสมัคร

ไม่จำกัดจำนวน

ที่อยู่

แผนที่

-

ค่าตอบแทน(ฝึกงาน)

ชิงเงินรางวสัลมูลค่ารวม 60,000 บาท

ช่องทางติดต่อ / สมัคร

Facebook