กิจกรรม

Loading กิจกรรม

สนามเด็กเล่นทำเอง

โดยหน่วยงาน: มูลนิธิโกมลคีมทอง

มูลนิธิโกมลคีมทอง
กิจกรรม Category:

นำวัสดุเหลือใช้ในชุมชนมาออกแบบเป็นสนามเด็กเล่นในชุมชนแออัด คลองเตย

กิจกรรม มี.ค. – ก.ค. 2561 (ทุกวันหยุดสุดสัปดาห์)

วันที่เริ่ม - สิ้นสุดกิจกรรม

1 มิถุนายน 2018 - 1 สิงหาคม 2018

กลุ่มเป้าหมาย

ประถมต้น, ประถมปลาย, ม.ต้น

ระยะทำกิจกรรม

มี.ค. - ก.ค. 2561 (ทุกวันหยุดสุดสัปดาห์)

วันที่เปิด/ปิดรับสมัคร

ปิดรับสมัครวันที่ 10 มีนาคม 2561

จำนวนคนรับสมัคร

20

สถานที่

กรุงเทพฯ

ที่อยู่

กรุงเทพฯ Thailand

แผนที่

Google Map

ค่าตอบแทน(ฝึกงาน)

-

ช่องทางติดต่อ

ศิริพร พรมวงศ์ : 085-165 4776

หมายเหตุ

-